При специалицирана операция по-рано тази седмица от нелицензиран месопреработвателен цех в Стара Загора са иззети 3 800 кг месо и готова продукция, предназначена за разпространение в търговската мрежа. На 4-и Декември, служители на ДАНС и представители на Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора (ОДБХ), Инспекция по труда – Стара Загора и Регионална здравна инспекция – Стара Загора, под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура – Стара Загора, удариха нелегален цех за месо.

 

Действията са във връзка с образувано досъдебно производство по чл. 255, ал.3 вр. с ал.1, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК – „неправомерно приспадане на ДДС в особено големи размери” и чл. 350, ал. 2 от НК – „нарушаване на правила, уреждащи добива, производството, преработката, съхранението или търговията с животни, суровини, храни или питиета, предназначени за общо ползване, и с това изложи на опасност здравето или живота на другиго...”.

 

Установено е, че цехът произвежда месни заготовки без да има нужните разрешителни за такава дейност. Разрешителните са му отнети при подобна проверка през 2005 г. Установено е, че готовата продукция се е разпространявала от фирмата в търговската мрежа, предимно в Южна България. Продукцията се произвежда при занижени санитарно-хигиенни условия и липса на ветеринарно-медицински контрол. Служителите работят без трудови договори и без да бъдат осигурявани. Цехът е работил в тъмната част на денонощието с цел избягване на проверки от контролните органи.

 

На 18.11.2014 г. са били предприети административни мерки от представители на БАБХ по унищожаване на иззетите месни продукти в екарисаж и прекратяване работата на цеха. Иззетото количество месо и месни заготовки са запечатани във фризерите на цеха. На управителите на Дружеството са връчени протоколи за отговорно пазене на иззетото количество месо, както и административни актове за забрана за извършване на такава дейност.

 

На 26.11.2014 г. служители на ОДБХ – Стара Загора разпечатват фризерите с цел изнасяне на месото и неговото унищожаване. След унищожаването на месото са получени данни, че въпреки наложените забрани, цехът отново работи и разпространява продукцията си в търговската мрежа на Южна България.

 

В резултат на установените противозаконни действия с цел пресичане и документиране на престъпната дейност на 04.12.2014 г. е извършена повторна съвместна проверка в цеха на фирмата. При осъществените процесуално-следствени действия от цеха са иззети около 3 800 кг месо и готова продукция в търговска опаковка. Работата по разследването продължава под ръководството на Окръжна прокуратура – Стара Загора.