За поредна година вносът на плодове и зеленчуци се засилва за сметка на родното производство. Това ясно личи от годишния доклад на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Въпреки акциите и заявките на властта през пандемичната изминала година за повече българска стока, обобщените данни сочат друго. Нека ги разгледаме и разберем какви са основните причини за това.

Слана попари кайсиите в Силистренско

Анализът за 2020 г. показва, че цените на българските плодове и зеленчуци през по-голяма част от годината остават по-високи спрямо вноса. Като значим фактор се изтъква и неблагоприятният климат, който води до чести колебания в себестойността. В доклада се припомня, че редица български стопанства пострадаха много от нетипичните природни условия, за други пък проблем се оказа реализацията на продукцията.

На този фон вносът през 2020 г. расте, като според анализаторите това се дължи най-вече на силната конкуренция при зеленчуците от трети страни и съответно ниските цени. Тази тенденция на превес на вноса се наблюдава почти целогодишно, макар че през последните години се регистрира известно повишаване на относителния дял на българските плодове и зеленчуци

Стикерът „Произход от Турция, Гърция или Северна Македония“ продължава да е преобладава върху доматите на родния пазар.

Средногодишният относителен дял на количествата български домати е едва 36%, като през декември той е бил 14%, а през август достига 53%. През последните години в края на юли и в началото на август се предлагат по-малко домати, тъй като се минава от оранжерийно към полиетиленово и полско производство, в резултат на което се получава известно изместване в цената.

Аналогични са наблюденията върху пазара на останалите зеленчуци и плодове. Картофите внос също надделяват на пазара с дял от 55%. Средногодишната им цена е с 15% по-ниска спрямо предходната година, но остава на по-високо ниво спрямо периода 2015 - 2018 г., отчита докладът.

За радсот, българските краставици успяват да изместят от пазара вносните, но с много малка разлика – с 55% срещу 45%. Най-тежко е сякаш пазарното положение на родните ябълки. 

„През последните две години се наблюдава тенденция на увеличаване на количествата българска продукция. През 2020 г. производството на ябълки беше по-малко в сравнение с предходната година и целогодишният относителен дял на българските ябълки е едва 26%. Дори праз летните месеци предлагането на вносни ябълки силно надхвърляше количествата родно производство”, пише още в доклада на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.