След кратко прекъсване Министерството на земеделието публикува регулярният си седмичен анализ за състоянието на земеделските култури у нас. Първото нещо, което прави впечатление, е, че в посочените данни от средата на месец май за засетите площи у нас, както и за първите добиви от зеленчуковата реколта, при почти всички култури има спад.

Очаквания: Ще донесе ли рапицата първите приходи за земеделците от Добруджа?

Като цяло на този етап засадените площи със зеленчуци, дини, пъпеши и ягоди са съществено под отчетените по същото време на миналата година. Пиперът на открито е с 59,0% по-малко на годишна база. При краставиците спадът е с 60,1%, а най-драстичен е при доматите на открито 84,6%. Експерти коментират, че принципно това може до голяма степен да се дължи и на по-студената пролет тази година и изместването на агротехническите срокове. 

В оранжерийното производство обаче доматите също са 0,6% по-малко спрямо предишната година и като цяло отстъпват пред оранжерийните краставици, които са и единствените с ръст на годишна база – 13,1%. При пъпешите и ягодите на открито реколтираните към този момент площи са съответно с 57,4% и 42,5%  по-малко от същия период на 2020 г.

Вече тече прибирането на реколтата от ранни картофи и ягоди от открито, като до момента са добити съответно 39 тона и 77 тона. Тези количества отново са значително по-малко този сезон.

За ягодите данните сочат -88,9%, а най-голям е спадът в производството на картофи, с -90,1%.

Към 13 май 2021 г. са произведени 965 тона оранжерийни домати и 8 142 тона оранжерийни краставици, което е съответно с 33,1% по-малко и с 18,1% повече на годишна база. 

В зърнопроизводството сеитбата на пролетниците също малко се забави тази година. 

„В рамките на последните няколко седмици се наблюдава частично преодоляване на изоставането при сеитбата на маслодаен слънчоглед и царевица за зърно“, констатират от ведомството.

Към средата на май засетите площи с маслодаен слънчоглед, царевица за зърно и пролетен ечемик са с между 11,4% и 13,7% по-малко спрямо година по-рано. По оперативни данни, към 13 май 2021 г. площите за реколтиране с пшеница и маслодайна рапица са респективно с 1,2% и 12,2% повече на годишна база, а при ръжта и тритикалето увеличението достига около 26%. Единствено площите с ечемик са малко под миналогодишните, с 5,5%.