Данъчните ще проверяват денонощно 13-те най-големи борси за плодове и зеленчуци, съобщиха от Национална агенция за приходите (НАП).

Готови ли сте за проверки на пасищата?

На входа и изхода на тържищата ще има временни контролно-пропускателни пунктове, където инспекторите ще следят за контрабанден внос и укриване на приходи от продажбите.

Причина за проверките е повишеното потребление на плодове и зеленчуци и информация за укриване на обороти от продажбата на селскостопанска продукция.

Данъчните ще следят произхода на стоките. На входа на борсите ще се изискват всички придружаващи документи – товарителници, фактури, платежни и други. На територията на обектите ще се наблюдава дали се издават всички необходими документи за покупко-продажба. 

Камионите и бусовете с товароносимост под 3,5 тона ще се проверяват на изходите дали придружаващите стоката документи отговарят на превозваната. Същото важи и за превозвачите на стоки, които са под митнически режим и предмет на внос, след като бъдат освободени за потребление. 

НАП: Ако стока се продава без необходимите документи, следва преброяване на наличните плодове и зеленчуци в складовете на продавача.

Проверките на данъчните ще се извършват чрез т.нар. постоянно наблюдение, което означава, че те ще се легитимират и ще присъстват открито в търговските обекти в продължение на дни. 

В дните на подобни наблюдения оборотите на търговците на селскостопанска продукция се увеличават значително, категорични са данъчните инспектори.