Данъчната кампания 2023 г. започва на 10 януари. От тази дата физическите лица могат да подават декларациите си за доход по електронен път, по пощата и в офисите на Национална агенция за приходите (НАП). 

Януари и важните дати, които да запомните

В началото на месец март, след подаването на данните от работодатели и платци на доходи, ще бъде пусната и електронната услуга за достъп до предварително попълнената декларация за доходите. Тя се подава с ПИК или електронен подпис през Портала за електронни услуги на приходната агенция. 

В нея могат да бъдат вписани автоматично данни за получени през 2022 г. доходи от трудови правоотношения, граждански договори и хонорари, доходи от наем за имоти, чиито наематели са юридически лица и други. 

НАП: До 31 март може да се възползвате от 5% отстъпка за ранно онлайн деклариране и плащане. Крайният срок за обявяване на доходите и плащане на дължимия данък върху общата годишна данъчна основа е 2 май.

Лицата, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани, избрали този ред на облагане, подават декларациите си от 1 март до 30 юни. 

Това е срокът, в който и фирмите трябва да декларират корпоративен данък съгласно чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане, данък върху разходите, данък върху приходите на бюджетните предприятия, както и данък върху дейността от опериране на кораби. Срокът за плащане на тези данъци е 30 юни. 

Имайте предвид, че прагът за регистрация по ДДС се увеличава от 50 000 на 100 000. Тази мярка ще се прилага до 31 декември 2024 г., след което от 1 януари 2025 г. европейска директива предвижда прагът да бъде 85 000 евро. 

Повече информация за данъчните и осигурителните изисквания може да получите на www.nra.bg и на телефони 02/9859 6801 или 0700 18 700 според тарифите на съответния оператор.