Велина Киранска е животновъд от Пловдивско. Заедно със своя съпруг и неговите родители, семейството отглежда крави, овце и прасета. Освен за тях, младите хора отглеждат и прехраната за тези животни.
 
 
- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?
- Не мога да кажа как виждам българското селско стопанство след 10 години, защото законите се сменят, правителството също. Не се знае какви времена ще дойдат. Остава да се надяваме да е към по-добро, защото без селско стопанство по-малките села не могат да оцелеят, това е единственият начин за прехрана.
 
- Защо избрахте кариерното Ви развитие да бъде именно в този сектор? 
- Работата ни доставя удоволствие. Избрахме да се развиваме в животновъдния сектор, защото ние обичаме животните и те нас. Те не могат без нас, както и ние без тях – аритметика.
 
- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?
- Научихме много неща, които ни помогнаха и в развитието ни. Например, научихме, че ако работиш с любов и желание, ако бъдеш упорит и търпелив, всичко е възможно за осъществяване.
 
- Кое Ви амбицира?
- Амбицията дойде със желанието и любовта към животните.
 
- Как подбирате хората, с които работите?
- Нашите работници са с нас от много дълги години. Ние не сменяме хората си и работим на равно с тях и до тях. 
 
- Как се прави успешен агробизнес в България?
- Според мен успешният агробизнес, а и всеки бизнес, се уповава на много неща, но всички те са комплексни - много работа, желание, амбиция, воля и любов към това, което правиш.