Петя Куманова е заместник главен директор на Главна дирекция "Съвети в земеделието и аналитична лаборатория" в Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) от 2014 г. до сега.
 
Повече от 25 години работи в областта на селското стопанство.Завършила е магистърска степен с  професионално направление  инженер-агроном в Аграрен университет Пловдив. От 2000 г. до 2010 г. е  ръководител и консултант в  Областната служба за съвети в земеделието в Габрово. В периода 2010-2013 г.  е  главен директор на ГД "Аграрно развитие" в Областна дирекция "Земеделие" - Габрово. 
 
Ръководи и работи по проекти, свързани с предоставяне на съвети и информация на земеделските стопани и тяхното обучение. Участва в изпълнението на различни мерки от ПРСР 2014-2020, свързани с консултантските услуги за подпомагане на млади фермери и малки стопанства. 
 
- Откога работите в НССЗ и защо избрахте кариерното ви развитие да бъде именно в този сектор?
- В  НССЗ съм от самото и създаване на службата в периода 1998-2000 г. От тогава, когато още тя прохождаше и с огромен ентусиазъм, с труд и сърце започнахме да я градим и да завоюваме доверието на земеделските стопани. Опитът ми, придобит в Опитна станция по овощарство в Дряново, където се докоснах до селскотопанската наука в областта на овощарството и бях тръгнала по пътя на научна кариера, ми даде началната експертиза в областта на консултантските услуги. И така, любовта към земята и огромното удоволетворение да помагам на земеделските стопани в решаване на ежедневните им проблеми, в информиране им по законови изисквания, подготовката на проектните им предложения по различни мерки, продължават да ме задържат в НССЗ.
 
Това е и причината да приема преди няколко години предложението да се присъединя към ръководния екип на НССЗ, за да координирам работата на всички териториални офиси. Определено малко ми липсва непосредствената ежедневна връзка със земеделските стопани, но се надявам с работата си, свързана с координиране и методическо подпомагане на екипите по места, да съм още по-полезна. Предизвикателствата пред земеделските стопани, особено пред малките и младите фермери, са изключително много и променящата се непрекъснато среда, в която те работят, изисква те да имат надежден консултант, който да им дава правилните и навременни съвети. Това си е кауза и колкото и да ми е било тежко на моменти, винаги се връщам в онези моменти на изразена искрена благодарност и разбира се - успешно реализирани стопанства.
 
- Кои са най-ценните  уроци, които научихте в практиката?
- Много са, но първият и основен научен урок е да си открит и да приемаш хората такива какви са, да уважаваш труда, знанията и успеха на всеки. Да си позитивен и да вършиш работата си със сърце и душа, а не по задължение. Друг научен урок е, че човек не може да постигне нищо сам, независимо колко е креативен, амбициозен и умен - нужен е екип от съмишленици. И не на последно място, за да си добър консултант трябва постоянна самоподготовка, търсене на информация, много контакти.  
 
- Кое ви амбицира?
- Колкото и помпозно да звучи, но няма нищо по-мотивиращо и по-амбициращо от това да бъдеш полезен, радостта от добрия резултат, независимо колко време и  усилия ти е коствало. Мисълта какъв пример давам, мога ли да подобря средата в която живея и работя, винаги е била водеща. В годините работата ме срещна с много хора, които искат да се занимават със  земеделие, но нямаха представа от законоустановени изисквания, регистрационни режими, национални стандарти, как да стигнат до финансиране, как да не ги санкционират и т.н. Всеки един малък техен успех ме мотивира да продължавам напред. Разбира се, като всеки човек и аз си имам своите моменти на разколебаване и демотивация при сблъсъка с нередности и понякога непредвидима нормативна рамка. 
 
- Как подбирате хората, с които работите?
- Не ги подбирам! Просто се намираме! Благодарна съм на съдбата, че ме срещна с много стойностни колеги. Когато има търпение, разбиране, конструктивен диалог и екипност, много леко се работи. За мен е важно  хората в екипа да имат мотивация и идеи, да влагат сърце в работата си, да имат желание да се усъвършенстват постоянно.
 
- Кое е най-трудното във вашата работа?
- За да бъдеш добър консултант и да ти се доверят е необходимо познаване на огромната по обем нормативна и специализирана технологична база, с която се работи в земеделието. Това е много важно за да не подведеш земеделският стопанин и да предоставиш неподходящия съвет, от който зависи производство, финансиране, развитие на стопанство. Понякога е трудно да убедиш даден фермер, че ти не си поредния чиновник, а си в неговия отбор. Да го убедиш той трябва да направи това и това и че е в негов интерес. Сега от позицията на повече администратор в НССЗ бих казала, че е предизвикателство днес да организираш и мотивираш хората да работят с ентусиазъм и да генерират идеи.
 
- А най-приятното?
- Няма по-приятно от чувството на удоволетвореността от работата и особено когато има видими резултати от това, с което си помогнал на много хора. Казваш си - ето има смисъл, тези хора са ни се доверили и продължават да търсят нашите съвети. Приятното усещане при новата среща с тях и вече приятелските отношения и доверие. Но определено най-приятно ми е, когато съм на терен - в самото стопанство, в овощната градина, на полето.
 
- Как виждате бъдещето на сектор "Селско стопанство" в България?
- Труден въпрос. Предизвикателствата пред бъдещето на българското земеделие, като част от европейското земеделие са много, но пък и възможностите за развитие не са малко. При наличието на такива природни дадености земеделието е било и ще бъде основен отрасъл в икономиката на България. С прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) българското земеделие устойчиво се развива, навлизат с бързи темпове иновативни технологии, но за съжаление има лоша структура. Много ми се иска малките и средни стопанства да бъдат устойчиви, овощарството и зеленчукопроизводството да заемат подобаващото си място в структурата на земеделското производство, за да се храним с местни качествени храни. Да се оценят страхотните възможности на българските билки, които могат да дават висока добавена стойност. Иска ми се все повече млади хора да избират земеделието за своя професионална реализация, да инвестират повече в професионални умения, в иновативните технологии и в доверие едни към други. 
 
- Как се прави успешен агробизнес у нас, според вас?
- Успешният агробизнес, според мен, е съвкупност от много фактори. "Фабриката под небето" е голямо предизвикателство! Преди всичко е необходима упоритост, постоянство и знания! Необходим е добър екип, с който да работиш и заедно да анализирате и преценявате следващите стъпки, рискове и компромиси. Задължително да следиш новите технологии и при възможност и целесъобразност да ги въвеждаш  в работата си за да подобряваш резултата.