Милена Николова започва да работи като агроном още по време на следването си и вече над 10 години практикува професията си в Института по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – Садово.
 
 

- Как виждате българското селско стопанство след 10 години?

Модерно и развиващо се, каквото е във всички нормални европейски страни. Това зависи от всички нас и се надявам, че ще направим така, че да се страната ни и конкретно селскостопанският сектор да върви напред.
 

 

- Защо избрахте кариерното Ви развитие да бъде именно в сектора?

Това не е просто кариерно развитие, това е моето призвание и страст, не си представям, че ще работя нещо другаде, някъде другаде. Според мен е много важно да бъдеш и живееш в едно цяло с природата, аз го постигам именно чрез агрономството.
 
 

- Кое Ви амбицира?

Възможността за развитие и това, че можем да покажем на хората нови метода за работа и нови сортове.
 
 

- Как подбирате хората, с които работите?

Нямаме избор да подбирам, но хората, с които работя са много съвестни и вършат работата си. Важно е човек да обича работата си, да бъде част от екипа, да помага на останалите, тогава няма нужда от подбор и само така нещата ще вървят добре.
 
 

- Кои са най-ценните уроци, които научихте от практиката?

Самата практика е един от най-важните уроци. Всяка година е урок, всяка нова култура е урок. В един момент виждаш, че това, което си учил в университета е една малка капчица в морето, всичко останало е необятно, но ако искаш, ти дава възможност за развитие. 
 
 

- Как се прави успешен агробизнес в България?

Трудно, особено в България. Добрият екип е в основата, защото сам не можеш да постигнеш нищо. Ако зад гърба си имаш качествени хора, които да вярват в идеите ти, имат желание и хъс за работа нещата ще се получат.