Айше Осман е на 30 години. Стопанството й се намира в село Габерово, Бургаско, където тя, заедно с цялото си семейство отглеждат 450 овце и стопанисват 1600 дка земя , основно пасища.
 
 
-Как виждате българското селско стопанство след 10 години? 
- Вече 10 години кариерата ни протича в сферата на селското стопанство и в частност сектор „Животновъдство“. За този период секторът премина през много промени и се разви към по-добро. Надявам се, че след още 10 години животновъдството в България, ще бъде още и по-стабилно, с по-висока производителност, за да бъде един устойчив бизнес за хората, които се занимават с него. Това може да се получи, като се надгражда това, което е постигнато дотук с модернизиране, нови технологии и иновации.
 
- Защо избрахте Вашето кариерно развитие да е в селското стопанство? 
- Не бих го нарекла „избор“, защото стана несъзнателно. Като продължение на семейната традиция. За да си успешен в това, което правиш, е важно да умееш да поемаш отговорност за действията си и да изпълняваш поетите ангажименти. Освен това не трябва да се страхуваш да експериментираш и да рискуваш. Уроците са всекидневни, важното е да си ги научиш.
 
- Кое Ви амбицира? 
- Това, което ни амбицира да продължаваме да се занимаваме с животновъдство, е най-вече надеждата и резултатите, които получаваме.
 
-Как подбирате хората, с които работите? 
- В стопанството ни работи цялата фамилия, не че е по-лесно, но знаем, че сме се впрегнали за общото бъдеще. Ако ми се наложи да търся работници, не съм сигурна дали това, което ще искам, ще отговори но действителността. Отдавна повечето персонал в този сектор е без желание и без чувство за отговорност.
 
- Как се прави успешен агробизнес в България? 
- Може да се направи успешен агробизнес, ако държавата мисли еднакво за всички - не дели големи и малки. И да работи успоредно - както да има за големите, така и за малките. Освен това трябват постоянство, дисциплина и самоконтрол.