Дългоочакваната мярка 16.1 за иновации в земеделието вече е отворена за кандидатстване. За това какви са спецификите на мярката и кое може да попречи на нейната ефективност - разказва Светлана Боянова, председател на Института за агростратегии и иновации, по време на годишния семинар на НАЗ в Пловдив.