Инвестициите в селските райони ще помогнат за тяхното развитие и ще направят българското селско стопанство по-конкерунтоспособно. Това заяви Дачиан Чолош, комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони, след официалното подписване на Споразумението за партньорство с България 2014 – 2020 г.

 

„Европейските структурни и инвестиционни фондове са важен източник на публични инвестиции в България. Уверен съм, че днес ние сключихме споразумение за партньорство, което показва как България ще изразходва разумно и ефективно тези средства през следващите години, стремейки се към оптимално съотношение между цена и качество и отговаряйки на неотложните приоритети. България е до голяма степен земеделска страна, като селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост имат голям дял в нейния БВП.

 

Финансирането от ЕС за развитие на селските райони ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на българското селско стопанство, включително чрез преструктуриране на земеделието и помощ за по-балансирани и екологосъобразни земеделски практики.

 

Инвестициите в селските райони ще помогнат за опазване на богатите селски ландшафти на България. Те ще са насочени към растеж и работни места, съживяване на икономиката и намаляване на обезлюдяването на тези области“, подчерта Дачиан Чолош.

 

Днес, 7 август, в Брюксел беше одобрено Споразумението за партньорство. Общата сума за България е в размер на 7,6 млрд. евро. От тях 2.3 млрд. евро са предвидени за развитие на селските райони.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!