Сушата през стопанската 2019/2020 г., предшествана от слани, провалиха почти на 100 % посевите с есенни и пролетни култури. Средните добиви, реализирани в Добричка област, са редуцирани с две трети спрямо предходните години.

Берберов: Отиваме към субтропичния климат, нужни са алтернативни култури

Мнозинството от заетите в земеделието в Добруджа фермери без оглед на обема на стопанствата имат трудности да започнат новата стопанска година поради липса на парични средства за разплащане с доставчици на семена, торове и препарати и заплащане на прекомерно високите ренти към собствениците на земя.

Това се посочва в писмо, изпратено до областния управител на Добрич Красимир Кирилов след заседание на Управителния и Контролния съвет на Асоциацията на българските зърнопроизводители 2006 със седалище в град Ген. Тошево.

В документа те настояват за обявяване на природно бедствие ”суша” за стопанската 2019/2020 г. съгласно чл.25 от Регламент ЕС/№702/2014 г. на ЕК от 25.06.2014 г. относно деклариране на категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони.

Членовете на Асоциацията търсят съдействие от премиера и правителството на Република България за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за покупка на сертифицирани семена, торове и препарати за предстоящата стопанска година. По силата на посочения по-горе Регламент тази помощ не се нуждае от одобрение от ЕК, се казва още в писмото.  

За голяма част от заетите добруджанци в сектора съществува сериозна заплаха от фалити и невъзможност за залагане на новата продукция през стопанската 2020/2021 г., алармират още зърнопроизводителите.