Д-р Емил Гъгнев, началник на отдел "Здравеопазване на животните" към Областна дирекция по безопасност на храните – Kюстендил пред Фермер.БГ:
 
Д-р Гъгнев, как премина повторното изследване за бруцелоза на територията на община Рила?
В доклада, който сме изпратили към Централното управление на Българската агенция по храните сме отразили, че започваме второто изследване на всички животни в град Рила и при второто изследване се установиха 6 положителнипроби за бруцелоза на кози от пръвото заразено стадо в град Рила. Животните са евтанизирани своевременно на 24-ти септември. Ще има нови изследвания след 50 дена от първоначалното изследване, колкото е инкубационния период на заболяването.
[news]
Очаквахте ли да има отново положителни проби?
Да, очаквахме, защото всички тези кози бяха контактували. Ето защо очаквахме да има такъв резултат.
 
Колко животни излседвахте до сега?
Всеки ден цифрите са различни. Първия ден на 23-ти изследвахме 65 животни, втория ден 244, в петък са изследвали 250 животни.
 
Приключиха ли тези изследвания?
Продължаваме да изследваме още животни имаме. Във всички заразени селища ще бъдат подложени животните на изследване. Заразените селища са град Рила, Смочево, Мурсалево, Рилски манастир и село Павела. Изчаквайки 50 дневен инкубационен период от последното убито животно, ще бъдат подлагани животните, показали отрицателен резултат на ново изследване.
 
Кои животни подлежат на иследване?
На изследване подлежат дребни преживни, едри преживни и едрокопитни животни.
 
Остават ли в сила наложените мерки от епизоотичната комисия и какво следва занапред?
Да, остават, докато не бъдат отменени със заповед на изпълнителния директор на БАБХ. 50 дни след като убихме тези животни, ще има ново изследване на същите тези животни в град Рила, които останаха живи и които в момента са отрицателни, защото здравите животни са осъществявали контакт с тези, които убихме сега, тези които бяха болни.
 
Тоест възможно е след това пак да има случай, възможно е и да няма?
Възможно е и да няма, да.
 
Срещате ли разбиране от страна на собствениците на животните, допускат ли ви до фермите си?
Да, с изключение на един фермер, няма да му споменавам името, сега всички останали собственици на животни са много изпълнителни предоставят си животните, изпълняват всички разпореждания, които им даваме ние, спазват всички забрани, предоставят си животните за изследване, предоставят си животните за евтаназия  и срещаме добро разбиране.
 
 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!