В Claas Group отчетоха ръст на производството и акциите и през кризисната 2008-а година.

Въпреки световната финансова криза, от Claas отчитат продължаващо устойчиво развитие на производството и продажбите на комбайни, трактори и прикачна техника през 2008г.

     Обобщените данни на Claas за 2008г. са:

- увеличение на оборота срямо 2007г. с 21,7%  - до 3,2 млрд. евро
- печалбата преди данъци и такси ( EBIT ) бележи ръст от 41,1% ( 248 млн. EUR )
- реализирани инвестиции в нови технологии в размер на 286 млн.EUR (+21%)
- построен нов завод за сглобяване на комбайни в Русия
- втори завод за производство на комбайни вече работи в Индия
- прогноза за стабилен тренд на акциите на Claas Group , както и н апродажбите през 2009 г.
--------------------
състоянието през 2007-а година бе:
Обобщените данни на Claas за 2007г. са:
- увеличение на оборота срямо 2006г. с 13,1% / 2,7 млрд.евро за 2007г./
- 55 нови продукта и иновационни технологии за 2007г.
- стабилно разрастване в международен мащаб
- строителство на втори завод за комбайни в Индия

Най-големите пазари за Claas през 2007 година са били Германия, Великобритания и Франция. най-голям ръст на продажбите през 2008-а от компанията очакват в страните от Източна и Югоизточна Европа. Най-продаваните комбайни на Claas през 2007-а са били моделите Lexion 570, 580, 600.При продажбите на трактори, водещи са дилърите в страните Германия, Великобритания, Гърция, Ирландия и Полша. / източник: tractor.bg

вижте нови комбайни Claas

вижте употребявани комбайни Claas

вижте нови трактори Claas

вижте употребявани трактори Claas