Мерките, предприети след първия случай на Африканската чума по свинете (АЧС) в България, разкриха сложна картина, заредена с много неприятности: хиляди прасета в личните стопанства нямат регистрация.
 
 
Отглеждането на животни за собствена консумация в личния двор само на пръв поглед изглежда свободно. Стопаните могат да го правят, но за целта са длъжни да спазват седем закона, а също и общинските наредби. Законите са за устройство на територията, за ветеринарномедицинската дейност, за животновъдството, за защита на животните, за храните, за опазване на околната среда, за управление на отпадъците.
 
Отглеждането на прасе в двора се разглежда от Закона за животновъдството като дейност на животновъден обект на физическо лице за лични нужди. В случая най-важното изискване към собственика е да направи регистрация в Областната дирекция по безопасност на храните и да сключи договор с официален ветеринарен лекар.
 
Ако не изпълни задълженията си, свързани с ветеринарния контрол, стопанинът може да бъде глобен по Закона за животновъдството с 300 до 400 лв. Още по-големи са загубите, обаче, ако се наложи принудително умъртвяване на животните заради чумата. В тези случаи обезщетение получават единствено собствениците на регистрирани животни. За нерегистрираните няма законен начин държавата да изплати компенсации.
 
Снимка: МЗХГ
 
Първото огнище на АЧС в България, което беше открито в провадийското село Тутраканци миналата седмица, показа мащаба на проблема с нерегистрираните прасета. По документи в селото са отглеждани 30 свине, докато в действителност те се оказаха повече от 80.
 
Следващият знак, че за нерегистрираните прасета в личните стопанства настъпват тежки времена, дойде от община Червен бряг. Местни хора получиха писмо от кмета на Община Червен бряг Данаил Вълов, че заради приближаващата чума по свинете следва да се изколят всички нерегистрирани прасета. В противен случай  животните щели да бъдат умъртвени, а стопаните ще останат без компенсации. Някои жители на село Рупци се подчинили, други изчакват, трети се надяват на повече разяснения от властите.
 
Ветеринарите са категорични, че разпространението на силно заразната Африканска чума по свинете може да бъде спряно единствено чрез строг контрол на всички животновъдни обекти – от най-малките, в които се отглежда по едно животно в задния двор, до индустриалните свинекомплекси, където има десетки хиляди животни.
 
За да стане това, властите ще се нуждаят от добрата воля и съпричастността на всеки стопанин. Как се провеждат разяснителни кампании и как се печели доверието на собствениците на животни – изпитанията по тези въпроси започнаха това лято с чумата по дребните преживни животни и вече е време да намерят правилните си решения.