Ветеринарните власти в Плевен тръгват на проверки в 20-километровите зони около свинекомплексите и кланиците в областта за прасета в личните стопанства, които са запазени живи, въпреки мерките срещу Африканската чума по свинете (АЧС).

Разминаване в данните: Колко са евтаназираните животни в Голямо Враново?

Това стана ясно от съобщение на Областната администрация на Плевен след заседание на областната епизоотична комисия. Неин председател е зам.-областният управител Татяна Божинова. 

Изплащането на помощите за дезинфекция във връзка с мерките по АЧС на стопаните, изклали прасетата си доброволно в населените места в 20-километровите зони, ще започне от 1 септември. 

Първо парите ще бъдат преведени по заявените банкови сметки на стопаните, а тези, които не са посочили банкови сметки, ще ги получат на място. За целта екипи от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) - Плевен, ще организират изплащането по населени места и по график, съгласуван с кметовете.

С решение на епизоотичната комисия кметовете на населените места в 20-километровите зони ще бъдат задължени да поставят на видно и достъпно за жителите място списъците на стопаните, които ще получат по 300 лв. подпомагане от държавата.

По данни на ОДБХ- Плевен от обезщетението от 300 лв. ще се възползват общо 1157 стопани на територията на областта. От общо 63-те селища, попадащи в 20-километровите зони. Кметовете на 10 населени места не са подали необходимите документи.

Това са селата Къртожабене, Къшин, Опанец, Ралево, Ласкар, Николаево, Пелишат и Коиловци от община Плевен, село Петърница от община Долни Дъбник и село Петокладенци от община Белене. 

От днес до второ нареждане от Българската агенция по безопасност на храните ОДБХ – Плевен преустановява приема на документи за подпомагане, съобщи д-р Иван Йорданов, директор на ОБДХ – Плевен. 

Д-р Иван Йорданов: „Към 27 август вече повече от месец на територията на област Плевен няма регистрирани нови огнища на заболяването АЧС, както при домашни, така и при диви свине. Анализът на данните, свързани с епизоотичната обстановка в областта, показва устойчива тенденция към прекратяване разпространението на заболяването.”

Проверките по изпълнение на издадените предписания за доброволно клане на прасета в личните стопанства вече са приключили.

Отсега нататък ще се правят проверки по сигнали за конкретни случаи на открити прасета или неизпълнение на заповедта на областния управител за доброволно клане в 20-километровите зони около двата промишлени свинекомплекса. 

Живите прасета в тези зони подлежат на принудително умъртвяване и загробване - стопаните им нямат право да приберат месото от животните.

Във връзка със запитвания дали предстои разширяване на 20-километровите зони, д-р Иван Йорданов обясни, че това се прави, само ако има други обекти с висок епизоотичен риск за разпространение на АЧС. 

Такива обекти на територията на област Плевен са четирите кланици. Три от тях са в непосредствена близост до свинекомплекса в село Малчика - кланиците в Малчика, Аспарухово и Левски, четвъртата кланица е в непосредствена близост до свинекомплекса в село Дисевица.

Така зоните около посочените високорискови обекти съвпадат с вече обявените 20-километрови зони и не се налага разширението им.

На днешното заседание на областната епизоотична комисия зам.-областният управител Татяна Божинова представи писма от Министерство на земедението и Министерство на здравеопазването за мерките по обезвреждането на умъртвени животни.

Става дума за избора на терени и площадки за трупните ями, както и изискванията към тях, съгласуването на местоположението на площадките с ВиК операторите, препоръките за дезинфекция и деконтаминация и други.

Татяна Божинова информира и за писмо от Басейнова дирекция „Дунавски район“ за определяне на подходящи терени за загробване на животни на територията, като превантивна мярка за ограничаване на разпространението на Африканската чума по свинете.

Всички новини по темата вижте ТУК.