Регистрацията по чл. 137 вкара много животновъди в „черния списък“ и сега не е ясно кой ще ги извади от там. На редакционната поща получаваме идентични писма от различна краища на страната. Казусът е един и същ. 

Ще има ли втори прием по de minimis за животновъди с казуси?

Търсим отговор от Министерството на земеделието още от края на месец септември, но от там се чува само тишина. Тогава попитахме има ли краен срок за регистрация и дали ще бъдат изплатени субсидии за Кампания 2020 на стопани без чл. 137. След това още няколко пъти правихме опит да получим повече яснота, но засега не обръщат внимание не само на вас, но и на нас.

Ясно е, че всички животновъди отдавна трябваше да имат тази регистрация. Години наред обаче тя не е била пречка за тях да си получават субсидиите. Изведнъж някой удря чертата и казва: „Край“, но никой не излезе да поясни: 

„Да, заявлението ви за Кампания 2020 е одобрено от системата, но ако до еди коя си дата нямате чл. 137, няма да си получите парите. И то не само по ПНДЖ, ДПЖ и обвързаната подкрепа, но и за de minimis, защото те са като скачени съдове. Такива са правилата и вие отдавна трябваше да ги спазите“, или нещо в този дух, но с по-сложни думи.

Вместо това стопаните обикалят областните земеделски дирекции, звънят по телефоните на ДФЗ и се надяват да получат някоя обнадеждаваща информация. Оплакват се на своите асоциации, те съответно пишат до министерството с искане за отваряне на втори приеми за животновъди с казуси. И дори да има такъв, все остават такива с казус отвъд казусите.

Единствената дата, която може да се вземе като отправна точка, е 11 август, когато поправките в Закона за ветеринарномедицинската дейност са обнародвани в брой 71 на Държавен вестник. В срок до 6 месеца от влизането му в сила течеше гратисният период за регистрация. Към днешна дата той вече трябва да е приключил, като в този промеждутък имаше масова регистрация, но и масово неплащане. 

Един от потърпевшите е стопанин, който се регистрира по чл. 137 на 10 декември 2020 г. Три дни по-рано, на 7 декември, ДФЗ започна изплащането на парите по схемата ДПЖ-пл. Още преди половин година заявлението му за Кампания 2020 е прието като валидно, но със забележка в информационната система на ДФЗ обектът да има чл.137.

Сега регистрацията е факт, но субсидия по ДПЖ-пл все още липсва. Опитал се е да подаде и заявление по de minimis, но в Областна дирекция по земеделие са му отказали, тъй като не са му били изплатени средствата по другата схема.

„Тоест по едната схема не ми се заплаща по неясни причини, а по другата, защото не съм получил плащане по първата. Неформално като причина за неплащане се изтъква по-късното регистриране на обекта ми по чл.137, като под „по-късно“ се разбира след началната дата на изплащане на средствата по ДПЖ. 

Съгласно ЗВМД крайният срок за регистрацията на обектите би следвало да изтича през месец февруари 2021 г., тоест считам, че не съм „закъснял“ с регистрацията си и не съм в нарушение. От друга страна, липсата на регистрация на обекта не е юридическа пречка за изплащане на схемата и съответно понастоящем и на средствата по de minimis“, разсъждава животновъдът. 

При многократните му опити да получи информация от ДФЗ, той среща различни становища – от това, че няма да му се плати, защото е „закъснял“ с регистрацията на обекта си, до друго, че парите щели да бъдат изплатени, но до месец юни 2021 г. 

В края на писмото си фермерът задава няколко въпроса, на които ще се опитаме да получим отговор от ресорното министерство и от ДФЗ. 

•    Дали и кога ще получа средствата по ДПЖ-пл и по de minimis? Ако не, то защо, при положение че съм с регистриран в срока по ЗВМД обект. 
•    Законосъобразно ли е да ми се отказва регистрация на заявлението по de minimis с аргумента, че не са ми били изплатени средствата по схемата за подпомагане на ДПЖ-пл? 
•    Ще има ли нови средства за казуси като моя, т.е. ще има ли втори прием за de minimis и изплащане на субсидията ДПЖ-пл?

Но имаше една приказка: „Питам и отговор не чакам“. И при нас е така. Сигурно той ще дойде, когато най-малко очакваме и най-вероятно от някоя асоциация след поредния Консултативен съвет по животновъдство. Но нищо, и така става, само да има някаква яснота, че сигурно и животните вече знаят, че чл. 137 им „изяде“ фуража.