Четири аграрни организации - Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ), Българска асоциация на консултантите по европейски програми (БАКЕП), Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) и Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) – се обединиха и внесоха днес официално обща декларация относно цялостното забавяне на работата на ДФ „Земеделие“.

 

Декларацията е адресирана до министър Димитър Греков, изп.-директор на ДФЗ Мирослав Николов и зам.-министър председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова. „Изразяваме силното си притеснение относно цялостното забавяне на работата на Държавен фонд „Земеделие“ не само с разглеждането на подадените през миналата година проекти по мерки 121, 311 и 312, но и по отношение на казуси от текущата стопанска дейност на фермерите, както и на последващия контрол на обществените поръчки за проекти, които се изпълняват от общините.

 

Фондът бави отговори на молби и жалби с по 6-7 месеца, а понякога и с две години. Същото се отнася и за подписването на анекси и всякаква административна дейност. Това възпрепятства сериозно придвижването на проекти и казуси в съответните срокове, и важи с особена сила за заявленията на бенефициентите по ПРСР 2007-2013, чието прилагане е към своя край“, пише в декларацията.

 

Според браншовите организации „недопустими и непрофесионални са отношенията между ДФЗ и МЗХ в период, в който и двете институции би трябвало да впрегнат целия си ресурс, капацитет и енергия за адаптиране на администрацията към новите правила за подпомагане по схеми и мерки през програмния период 2014-2020 г.“. В декларацията се настоява за финансиране на проекти по мерките от ПРСР 2007-2013 да се използват средства от Гаранционния фонд.

 

„Припомняме отново, че залежалите в ДФЗ проекти по мярка 121 са основно за модернизация на стопанства, развиващи дейност в секторите зеленчукопроизводство, овощарство и животновъдство, обявени за приоритетни от настоящото управление и залегнали като такива в плановите документи за новия програмен период 2014-2020 г. Освен това проектите по мярка 121 са бързооборотни и ако бяха одобрени навреме, по-голямата част от бенефициентите щяха да подадат заявките си за плащане до есента на тази година“, пише в декларацията.

 

Браншовите организации настояват заради забавянето, ДФЗ да компенсира бенефициентите с удължаване на срока за подаване на заявките за плащане поне до септември 2015 г., за да може да се изпълнят проектите.

 

 

Декларация, подписана от ръководствата на АЗПБ, НАЗ, БАКЕП и КРИБ

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!