Честита Коледа на всички фермери! Днешния празник е пореден повод да се замислим над ценностите и приоритетите в нашия живот. Нямаме право, особенно при съществуващите днес условия, да честваме такъв празник по старите обичайни начини. Нямаме право да забравяме ширещото се страдание, ширещата се болка и само за момент да си спомним за Христовото Събитие. Наш дълг е да осъзнаем упадъка на човешката цивилизация днес, дори това да насити мислите ни около Коледната елха. Несъмнено наш дълг е да приемем раждането на Христос в нашите души и сърца, и да не затваряме очите си за страшния упадък, връхлетял т.нар. култура на човечеството. В днешния ден, всеки от нас трябва да се опита да осъзнае пътя, който Исус премина до Христос.

 

Ние украсяваме своите елхи, повтаряме обичайните думи и фрази свързани с Коледния празник, но всички ние твърде често избягваме да отворим напълно своите очи, избягваме да пробудим напълно съзнание си за нуждата да си кажем: “Тук също има упадък. Къде си Ти, О Христова Сила, Ти Която можеш живо да предизвикаш нов възход?” Само чрез силата на Христос ще бъде възможно да се прониже залязващата цивилизация с онзи импулс, който може да й даде ново възраждане.

 

В ежедневието ни днес, всеки от нас е отговорен да разгърне своя вътрешен потенциал и духовност, за да подобри живота си, този на своите близки и оттам - на общността, в която се намира. Днес сме заобиколени от множество официални представители на религиозни вероизповедания, хора претендиращи да говорят според Евангелията, но които в наши дни са против всичко, което всъщност се казва за живия Христос в тях. Най-анти-Христовите личности често се намират днес сред духовенството, сред проповедниците на т.н. Християнски вероизповедания.

 

В днешно време не можем да си позволим повече да почитаме един универсален, един неопределен Бог с името Христос. Понеже вече не идва никакво истинско откровение за Христос от представителите на тези вероизповедания, ние не можем да намерим в събитията на днешния ден никакво разбиране за истинското откровение на Христос. Едва ли означава много за хилядите, за милионите хора в настоящето, когато те говорят за Коледния празник; защото те не знаят нищо за Христовото Същество в смисъла, който е толкова необходим на нашето време. Трябва да се вгледаме в тези неща ако желаем да разберем истинските причини за падението в съвременните събития, и в живота на човечеството вътре в тези събития.

 

За да намерим пътя от Исус към Христос трябва да търсим чувства и идеи, които нямат нищо общо с човешките различия от какъвто и да било вид на Земята. Такива чувства и идеи не могат да бъдат намерени на повърхността. Те трябва да се търсят там, където туптят духовната и душевната част на човека.

 

Когато се говори за Коледа днес, още ли съзнаваме онова, което човек би трябвало да съзнава, когато издига своите мисли и чувства към съзерцаване на празника на Христос? Изобщо осъзнават ли хората истинското значение на онова, което навлезе в човешката еволюция при Мистерията на Голгота?


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!