Орязването на бюджета за ОСП след 2020 г., предложено от Европейската комисия (ЕК) е непропорционално, нечестно и трябва да се ревизира. Това каза председателят на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент (ЕП) Чеслав Адам Шекерски, съобщиха от пресофиса на Европарламента. 
 
 
„Разбирам, че дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. трябва да бъде съобразен с Brexit и предизвикателствата, които общността ще срещне в тази връзка. Но предложението на ЕК не е пропорционално спрямо орязването на различните политики и е нечестно спрямо земеделските стопани на Стария континент“, заяви Шекерски
 
По думите му през последните няколко години фермерите се сблъскваха с криза след криза. Докато те осигуряват храна на целия ЕС, техните доходи са значително по-ниски в сравнение с други професии, а също така и с обстоятелствата, в които работят – съобразяване с климат, околна среда, почва и т.н. Освен това секторът застарява, а селските райони все още имат най-лошата инфраструктура и достъп до публични услуги. 
 
„Общата селскостопанска политика има нужда от реформа, но орязването на бюджета за нея във време, когато има нужда от увеличаването на парите за селско стопанство, определено не е честно спрямо хилядите фермери в ЕС и техните семейства. Трябва да се борим да запазим бъдещата ОСП с бюджет, който поне да е същия като досега и да сме сигурни, че фермерите могат да продължават да произвеждат храната ни“, коментира Шекерски.