През изминалата седмица агрометеорологичните условия се определяха от  температури, надвишаващи климатичните норми и валежи без стопанско значение. Това определяше развитието на земеделските култури в условия на ограничени влагозапаси в коренообитаемия почвен слой.
 
 
През следващите седем дни се очаква понижение на минималните температури (до минус 2 – 3 градуса) и условия за образуване на слани, което ще застрашава от повреди овошките встъпили във фаза цъфтеж, се казва в прогнозата на агрометеоролозите от НИМХ. 
 
През втората половина на периода се прогнозира повишение на температурите, но отсъствието на съществени валежи ще е ограничаващ фактор за началните фази от развитието на засетите пролетни култури и за протичането на вегетационните процеси при есенните посеви.
 
 
През периода при пшеницата и ечемика ще протичат фазите братене и преход от братене към фаза вретенене. При зимната рапица ще се наблюдава фазата образуване на разклонения. При костилковите овощни видове ще протича фаза цъфтеж, се казва в прогнозата. 
 
Периодът съвпада с агротехническите срокове за сеитба на слънчоглед в Дунавската равнина.
 
През по-голямата част от следващите седем дни, условията ще са подходящи за извършване на предсеитбени обработки и сеитба на слънчоглед. През дните без вятър ще е възможно провеждането на третиране с хербициди на житните посеви.