Добивът от пшеница от новата реколта средно за страната ще падне до нивата от 2015 г. и ще бъде около 4.4 тона/хектар или 440 кг от декар.
 
 
Общото производство може да се понижи до 5.2 млн. тона, което би означавало спад с близо 15% спрямо прибраните 6.1 млн. тона пшеница през миналата година. Това е прогнозата на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA), отразена в месечния бюлетин на нзследователската организация.
 
„Предвижданията за цената на пшеница по оценки на САРА за цялата пазарна 2018/19 г. е за покачване с почти 2% в сравнение с 2017/18 г. При фуражната пшеница предвижданията са за средни цени от 269 лв./тон (от място Североизточна България), а при хлебната – 283 лв./тон“, допълват анализаторите от Центъра.
 
За ечемика прогнозата отново е за повторение на нивата от 2014-2015 г. или добив около 4 тона/хектар. Очаква се общото производство на тази зърнена култура в страната да бъде 493 хил. тона. Средногодишната цена за тази култура през пазарната 2018/19 г. вероятно ще бъде 263 лв./тон. По данни на ЕК, средната цена за 2017/18 г. у нас е била 253 лв./тон.
 
Цени на основните зърнени култури в България - лв./тон без ДДС
* Прогнозни цени; ** Източници са МЗХГ и НСИ.                                                                            Източник: ЕК
 
При рапицата прогнозата е за спад на средния добив до 2.4 тона/хектар, като през последната година реколтата достигаше почти 3 тона/хектар. Прибраната рапица през тази година се очаква да бъде около 440 хил. тона, а средногодишната цена за новата реколта ще бъде около 656 лв./тон.
 
Центърът отбелязва и някои очаквания за развитието на производството и търговията със зърнени и маслодайни култури на външните пазари. Очаква се рекорд в производството на палмово масло през тази година в размер на 72 млн. тона, което ще се отрази на цените на целия маслодаен комплекс.
 
Първоначалните оценки на Департамента по земеделие на САЩ (USDA) за световната реколта от пшеница през 2018/19 г. са за производство на 748 млн. тона или с 1.5% под това от предишната година. Очаква се Русия да намали добитата пшеница до 72 млн. тона при 84 млн. тона година по-рано, а реколтата в Украйна да бъде 9.6 млн. тона.
 
Международна търговия със зърно - FOB пазари
Източник: indexmundi.com
 
Изследователите отбелязват също, че световното общо потребление на пшеница ще превишава производството и ще възлезе на 754 млн. тона. „Това дава основание да се мисли за стабилни световни цени на пшеницата и дори за увеличение от 5-8% в сравнение с 2017/18 г.“, коментират от CAPA.
 
При ечемика по прогноза на USDA се очаква леко увеличение на производството на годишна база с 2.5% до 147 млн. тона. Това ще бъде в резултат от ръст на прибрания ечемик в ЕС. Независимо, че се смяташе, че ечемикът ще намали своето присъствие в световния зърнен баланс, годишното световно търсене остава на равнище около 145-150 млн. тона.
 
Средната изкупна цена на ечемика в ЕС през пазарната 2017/18 г. се повиши и ще възлезе на около 155 евро/тон, докато година по-рано бе около 142 евро/тон. През 2018/19 г. се предвижда средната европейска цена отново да бъде около 155 евро/т.
 
При рапицата се очаква незначително увеличение на производството до 74.4 млн. тона при 74.3 млн. тона година по-рано. Прогнозите не предвиждат превишение на търсенето над предлагането, което намалява изгледите за ръст на цените. Борсовата цена на Matif за пазарната 2018/19 г. се очаква да остане около 350 евро/тон.