Подмярка 16.4 “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. се очаква да бъде отворена тази седмица. Това съобщи заместник-министърът на земеделието Лозана Василева по време на официалното откриване на първия фермерски пазар в град Враца.

Стоилко Апостолов: Подмярка 16.4 няма да развие фермерските пазари

Подмярка 16.4 е по-популярна като мярка за късите вериги за доставка и местните пазари. Според Василева новата възможност за финансиране ще стимулира икономически обоснованото развитие на къси вериги на доставки, местните пазари и местните хранителни вериги.

Заместник-министърът обясни, че в „къса верига на доставки“ участват ограничен брой икономически оператори, поели ангажимент да си сътрудничат.  Те трябва да са посветени на местното икономическо развитие и близките териториални и социални отношения между производители, преработвателни и потребители.

„Като „местни пазари“ се определят пазарите, които са в радиус от 75 км от стопанството на произход на продукта. В този радиус трябва да се осъществяват както преработката на продукта, така и продажбата му на крайния потребител“, уточни Василева.

Тя подчерта, че инициативи като проведената във Враца са възможност местните земеделски производители да покажат своята продукция. По този начин потребителите имат директна връзка с тях.

На фермерския пазар в града беше изложената продукция от над 30 производители от Вършец, Монтана, Плевен, Чипровци, Троян, Пловдив, Гоце Делчев, София, Берковица, Асеновград, Сопот, Брацигово, Бойчиновци, Мездра и Враца.

Сред предлаганите стоки можеше да се видят различни био продукти, сред които – зелено сирене, пречистено планинско масло, екстракт от охлюви, ракия от ягоди и специална селекция сиропи от боровинка, бъз и джинджифил.

Събитието се организира за първи път тази година, като идеята е да стане традиционно през уикендите. Така се предоставя възможност на местните производители да реализират своята продукция.