Изкупните цени на млякото у нас през юли остават непроменени от предходния месец – 0,65 ст./кг. Това сочат прогнозни данни на Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (САРА).

Директни плащания: Вижте къде и колко е платено за Кампания 2020

Известно увеличение се наблюдава през месец юни спрямо май – от 64,54 лв./тон на 65 лв./тон. Последните данни от пазара на мляко в ЕС са от месец май и са за 69,96 лв./тон.

От Центъра обръщат внимание на данните от Министерството на земеделието (МЗХГ) за дейността на млекопреработвателните предприятия през 2020 г. Производството на краве мляко за този период възлиза на 856 хил.литра, което показва, че 82% от произведеното в страната мляко минава през мандрите.

Изкупеното овче и козе мляко също нараства съответно със 7,8% и 12% до 25,3 хил.литра и 10,4 хил.литра. Около 34% от това количество се преработва в предприятията, което се дължи на структурната раздробеност на тези сектори и на нишовия характер на млечните продукти, получавани от тях, анализират експертите. 

За повече пазарни възможности земеделските производители могат да се възползват и от означението за качество „Планински продукт“ в Регистъра на производителите към МЗГХ. За да се регистрира едно животновъдно стопанство, е важно не само да се намира в планински район, но и да се докаже, че част от използвания фураж е с такъв произход.