Българските зърнопроизводители са стопаните, усетили особено силно подкрепата от Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз.

CAP4US: Подкрепа за успеха на младите фермери

След десетгодишно членство в Общността страната се превърна в основен производител и износител на пшеница в Европа.

Фермерите в сектора получиха повече сигурност в работата си под открито небе, благодарение на подкрепата за доходите им, чрез директните плащания и по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), насочени към инвестиции в модерна и високоефективна селскостопанска техника.

Упоритият труд и европейската подкрепа дават добри резултати на фона на новите предизвикателства, свързани с глобалните промени в климата.

В това се убедиха участниците в открития ден, организиран в стопанството на Цветан Лилов от монтанското село Вирове в рамките на кампанията „ОСП работи за нас“. Тя се организира от AgriGate Media, Института за агростратегии и иновации и Смарт Агростарт.

Цветан Лилов се грижи за 7000 декара земеделски земи. Отглежда пшеница, царевица, слънчоглед. Капризите на времето предизвикаха много тревоги в неговото стопанство през последните месеци.

Цветан Лилов: „Есента беше толкова сушава. Не поникнаха навреме. Снегът падна и после зимата по едно време взеха да се появяват семенцата, започнаха да излизат. И откъде дойде тази реколта, просто не ми е ясно. Не знам. Както викат някои, божа работа. Но храним, де. Хранили сме хубаво, пръскали сме с микроелементи, с всичко. И горе-долу добивът идва наяве. 500 кг/декар е засега средният добив, както го следим в комбайна. А иначе ще видим на кантара, като завършим, ще преценим колко е.“

Фермерът приема спокойно идеите на Европейската комисия в следващия програмен период директните плащания да бъдат обвързани с екологични изисквания. Цветан Лилов е убеден, че се грижи добре за почвите и за посевите си, а отгледаната продукция е чиста.

Основното пожелание на фермера, свързано със субсидиите, е близко до сърцето на всички стопани у нас. 

Цветан Лилов: „Да дадат на хората, на земеделските производители, още някой лев отгоре. Но не 10 лв., а малко повече, за да може тези земеделски производители да съществуват. Защото иначе – субсидиите малко, отиват за рентата.“

За зърнопроизводителите у нас финансовата подкрепа от Европа изпълнява много точно смисъла, който е вложен в Общата селскостопанска политика – субсидиите да бъдат допълващ доход.

Затова сега вниманието на Цветан и на неговите колеги е насочено към пазара на зърно в Черноморския регион и цените в условията на международна свободна търговия. 

Следете темата и на cap4us.agri.bg