Съвсем скоро европейските фермери ще започнат да работят по новите правила на реформираната Обща селскостопанска политика (ОСП), които ще бъдат в сила от 2023 г. 

Слушайте в AgriПодкаст: В агросектора става напечено

Кампанията „ОСП работи за нас: Гледай напред" гостува в Русенския университет “Ангел Кънчев” с информационно събитие, посветено на най-старата политика на ЕС и нейните инструменти. 

Събитието в един от фокусираните в иновациите университети в България се превърна в оживена дискусия с лекторите Марта Йонкова и проф. Димитър Греков. В нея активно участие взе и ректорът на Русенския университет – проф. Христо Белоев.

“Първо - много полезна като презентация, защото ни дава поглед в кои сектори ние можем да се впишем като университет в случая. Определено това при нас е цифровизацията в селскостопанските дейности, където ние имаме вече много голям опит. И означава, че в нашите приоритети и стратегии за развитие на университета трябва да насочим вниманието си натам - интелигентни технологии, приложение на изкуствен интелект - това, което сме въвеждали преди основно в промишлеността, сега трябва да го насочим изключително в селското стопанство”, каза Проф. Пламен Даскалов, Русенски университет “Ангел Кънчев”. 

Проф. Даскалов изтъкна, че в съвсем близко бъдеще българското земеделие има всички шансове на постигне огромно развитие. 

“Ако вървим със същите темпове на развитие, които наблюдавам ... отчитаме бързия растеж. Въвеждането на новите технологии и си представям едно прецизно земеделие, както го описваме в книгите - с развити цифрови комуникации, интернет технологии, множество сензори и изключително богата информация, която може да бъде достъпна лесно. Оптимистично си представям след 10 години нашето селско стопанство”, посочи проф. Даскалов. 

Относно възможностите и фокуса на ОСП към новите технологии и цифровизацията, доц. Калоян Стоянов, катедра “Земеделска техника” на Русенския университет сподели: 

“Тези нови технологии биха дали един по-високо производителен сектор. От тази гледна точка, в глобален мащаб, това се поощрява чрез въвеждането и на иновационни технологии. Тези технологии не са само от гледна точка на техниката, а и на технологиите, които се прилагат за по-промишлено производство на земеделски култури или в сектора на животновъдството”, каза доц Стоянов.

Бъдещето на селското стопанство и неговото развитие в посока технологии и иновации е неминуемо. 

“След 10 години си го представям с повече внедрени технологии, които ще заместят голяма част от работната ръка за сметка на по-квалифицирани и малко на брой работници”, посочи Радослав Радоев, учител в ПГ по селско стопанство в град Две могили. 

Според него една от големите ползи на ОСП е възможността за земеделците, която дава за финансиране в технологичен аспект, като така се подобрява и механизацията на стопанствата, а и тяхната конкурентоспособност. 

Но кои са ползите от ОСП според нашите събеседници?

“Естествено като всяка политика тя дава насоките за деня, в които трябва да се върви. Това е ориентиране на производителите в тяхното планиране на дейностите, пазарите”, посочи проф. Даскалов.

От своя страна доц. Стоянов коментира: “Without agriculture, there is no culture, т.е. ако нямаме земеделие, няма култура. Всеки един човек на нашата планета поне три пъти на ден се сблъсква със сектора на земеделието - това е храната”.   

В заключение на представянето в рамките на информационната кампания, ректорът на Русенския университет, проф. Христо Белоев, изтъкна необходимостта от диалог между науката и бизнеса с цел намирането на решения на проблеми и създаване на условия за повишаване конкурентоспособността на българското земеделие.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg