Концепцията за прилагане на директните плащания от 2015 г. ще бъде внесена в Министерски съвет така, както беше представена пред Комисията по земеделие. Това заяви зам.-министър Бюрхан Абазов след заседанието на Комисията по земеделие в Парламента, предаде Фермер.БГ. Пред членовете на Комисията беше изчетен вторият вариант на Концепцията, който от края на миналата седмица е качен и на сайта на МЗХ. Според Абазов в този вариант на Концепцията са заложени 99% от предложенията на аграрния бранш.

 

„Съвсем нормално е да кажем, че не всичко 100% може да се приеме. Концепцията удовлетворява на 99% исканията на всички браншови организации. Те имат подписан и документ за това. Но когато има 50 организации на земеделски производители, които са в целия диапазон за аграрния сектор – от обработващи 5 дка до обработващи 1 млн. дка, съвсем естествено е да няма пълен консенсус между тях.

 

Техните интереси са диаметрално противоположни. Химера е някой да си мисли, че 50 организации, които имат диаметрално противоположни интереси, могат да се обединят и да постигнат абсолютно пълен консенсус“, категоричен беше Бюрхан Абазов. По отношение на Схемата за малки стопанства Абазов беше още по-категоричен: МЗХ подкрепа схемата. „Когато сме разписвали Концепцията сме направили пълен и задълбочен анализ на това докъде сме докарали българското земеделие в първия програмен период 2007-2013 г.

 

Резултатите са налице и вие ги знаете – няколко процента от земеделските производители получават 95% от подпомагането в аграрния сектор и няколко процента от земеделските производители обработват 85% от земите. Това не е нормално“, заяви пред журналисти Абазов. Той допълни, че преди МЗХ да напише Концепцията е бил проучен опитът на всички стари и нови страни-членки на ЕС. „Установихме, че такава тотална диференциация няма в нито една държава в света.

 

Ако някой днес тук ми каже, че е против малките земеделски стопанства или че е против зелените земеделски стопанства, или против младите фермери, или против това нашите села да се възраждат, аз лично бих променил Концепцията. Но истината е, че именно това са нашите приоритети, това са и проблемите на българското земеделие и затова ние сме предефинирали приоритетите на земеделието за следващия програмен период, за да смекчим изкривяванията, до които сме през предходния програмен период“, заяви още Абазов.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!