В стопанството на ЕТ Митко Боев отглеждат 189 млечни овце и тяхното поголовие. През лятото животните се отглеждат изцяло на паша в полегатите поляни покрай река Гостиля. Животните във фермата се доят два пъти на ден и досега само на ръка, вече този процес се извършва удобно и ефективно с доилна зала DeLaval.

Агритоп отново впечатли фермерите с работещи решения на БАТА Агро 2021

Доилната инсталация, внедрена от Агритоп, позволява употреба от широк диапазон фермери. Подходяща е както за ферми с 200 животни, така и за стопанства с до 500 животни.
Ето какво споделя Валентин Александров, отговорник база - град Кнежа: 

„Отглеждаме животните хуманно и с много грижи за тях – през лятото пасищно, а зимата ги прибираме в обор. С реализирането на проект по мярката за инвестиции за купуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко, който изпълнихме съвместно с Агритоп, облекчихме един от най-важните процеси – доенето. Доилната зала е с капацитет за едновременно издояване на 12 овце, с нея подобрихме целия процес, доим лесно и прецизно. Млякото ни е с отлично качество и високи добиви. Запознахме се и избрахме тази инсталация, защото позволява бързо надграждане с нарастване на стадото. Не се налага да се сменя, а само да се надгради съществуващата“, обясни Валентин.

Автоматизации и иновации по 4.1 вече работят в нова кравеферма

Новата доилна зала DeLaval облекчава ръчния труд в стопанството на ET Митко Боев и повишава хуманното отношение към животните. В момента всичките животни се издояват за по-малко от час.

„Тази система ни спести трима, четирима работника. Овцете са спокойни и с удоволствие влизат сами в зоната пред доилната инсталация, чакайки нетърпеливо реда си. Освен това облекчихме тежкия ръчен труд на доячите и повишихме хигиената на млякото. Съкратихме целия процес - от около три часа преди, сега издояваме цялото стадо за час. На този етап категорично можем да заявим, че очакванията ни са напълно оправдани. Имаме по-добра организация на работа, спокойни животни по време на доене и много бърз процес“, допълва Валентин Александров.

Доилната инсталация DeLaval е оборудвана с 12 доилни апарата, електропулсатор и вакуум помпа. Млякото се издоява директно в преносими гюмове и се съхранява в охладителна вана. Конструкцията е с бърз фронтален изход и индивидуални хранилки, които се зареждат преди доенето.
 
Инсталацията, която Агритоп внедрява във фермата, е гъвкаво решение, което е много подходящо за малки и средни овцеферми. Залата е с възможност за надграждане с нарастване на капацитета на фермата, може да бъде монтирана не само вътре в обор, а и под навес или в хале. За целта са необходими единствено ток и вода. 

Повече информация за оборудване на животновъдни ферми, може да получите от Агритоп ЕООД на www.agritop.bg и на телефон 02 971 26 20