200 млн. лв. е предвиденият бюджет по мярката за биологично земеделие в Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). Производителите ще имат своя собствена мярка и бюджет за подпомагане по нея, каза министърът на земеделието и храните Дeсислава Танева по време на осмото поредно издание „Коледата безопасна”.
[news]
Тя допълни още, че обхватът на мярката се предвижда да бъде разширен и освен досега подпомаганите сектори биологично растениевъдство и пчеларство, да се включат и животновъди, които прилагат методите на биологичното земеделие в техните стопанства.
 
По под мярка „Биологично земеделие“, част от мярка 214 „Агроекологични плащания” на ПРСР за 2007-2013 година са изплатени финансови средства в размер на над 23 млн. лева. Одобрени за подпомагане са общо над 9 500 ха. за биологично растениевъдство и над 153 000 пчелни семейства за биологично пчеларство, стана ясно на срещата.
 
Министър Танева посочи, че до момента нямаме регистрирани нарушения при производството и предлагането на биологични продукти на пазара. Тя уточни, че на интернет страницата на Министерството е публикуван, както списък на биологичните производители, така е създаден и се поддържа и регистър на контролиращи производството лица.
 
На събитието присъстваха представители на изпълнителната власт, депутати и браншови организации.
 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!