Проблемът с бюджета по мерките 10 „Агроекология и климат“ и 11 „Биологично земеделие“ се заплита все повече. Причината е в разминаванията на данните, които представят сегашното и бившето ръководство на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
 
 
Полемиката за изплащането на субсидиите по двете мерки започна с пускането на актуализирания индикативен график от служебното ръководство на ведомството, в който е заложено, плащанията по двете мерки да бъдат оторизирани към земеделските стопани от 10 до 20 април.
 
Динамиката и емоциите в сектора се ускориха и с издаването на заповед на служебния министър на земеделието и храните проф. д-р Христо Бозуков, с която през кампания 2017 се спира приема на заявления по двете мерки, с които се поема нов ангажимент или се разширява вече поетия такъв.
 
 
„Въпреки че Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е предвидена да действа в продължение на 7 години, от 2014 до 2020 г., средствата за агроекология и биопроизводство са похарчени само за 2 години. Оказва се, че 65 млн. евро от средствата на мярка 10 са отделени за опазване на защитени видове птици. Иначе казано, гъските изядоха субсидиите, съобщи министър Бозуков във вторник на специална пресконференция.
 
Ден по-късно в отговор на това бившето ръководство на МЗХ също проведе пресконференция. По време на нея бившият заместник-министър на земеделието и храните с ресор „Европейски политики и ПРСР“ Васил Грудев представи справка за мярка 214, мярка 10 и 11, като се аргументира:
 
„По първата подмярка "Орнитологично важни местообитания" изплатените средства са 7 960 800 евро. На тази база, като постигнахме индикатора още през първата година, спряхме приема на заявления по това направление още през миналата година. Ако вземем тези 7 960 800 евро и ги умножим по петгодишния бюджет, който трябва да бъде заделен по тези средства, тъй като през 2016 г. нямахме прием, необходимите средства за поетите ангажименти по това направление са 31 843 200 евро. По направление "Предпазване на почвите от ерозия" през първата година - 2015 г., изплатените средства са 5 834 000 евро. През 2016 г. на втория прием имаме заявени за подпомагане средства в размер на 7 432 750 евро. На базата на втората година по това направление са постигнати индикаторите и е разумно по това направление също да бъде спрян приемът. Извън тези две направления, имаме още четири - "Редки местни сортове", "Пасторализъм в национални паркове", " Редки местни породи животни" и "Земи с висока природна стойност (ВПС)". По тези четири направления следва незабавно да се отмени заповедта за прием на нови бенефициенти, тъй като освен, че имаме наличен бюджет, сме далеч от постигане на индикаторите, заложени в програмата“. 
 
 
/данните са предоставени от Васил Грудев/
 
Във връзка с мярка 10, по думите на Грудев, става ясно още, че необходимите средства за изплащане на поетите вече ангажименти са в размер на 109 717 200 евро, а остатъкът и към момента за поемане на нови заявления е в размер на 42 830 865. 
 
  
/данните са предоставени от Васил Грудев/
 
От друга страна данните, които Христо Бозуков представи на пресконференцията са следните:
 
„По мярка 10 „Агроекология и климат“ 47,5 млн. евро са насочени към животновъдите. 35,5 млн. евро са заделени за мерки срещу почвената ерозия. Подобна и дори още по-критична е ситуацията със субсидиите за биопроизводителите или мярка 11. Само за изминалите 2 години са разпределени суми, които надхвърлят наличния бюджет. Бюджетът по мярката е над 283 млн. лева, като от тях вече са разпределени над 379 млн. лв. Това означава, че сме минус 96 млн. лева“.
 
Тук е и едно от най-силните противоречия в представените от сегашното и бившето ръководство данни. Позицията на Васил Грудев, подкрепена с цифри, се разминава тотално:
 
„По мярка 11 бюджетът в програмата е 151 593 400 евро. Изплатените средства по мярка 11 за 2015 година са 14 752 000 евро. През 2016 година и към момента все още няма оторизация и тя започва да се бави. На базата на заявените площи необходимите средства са общо 157 218 000 евро, като имаме недостиг от 5 624 600 евро. С изумление видях, че колегите от МЗХ са изчислили стопанствата да стоят пет години в преход и да им се плаща по-високата ставка. В настоящия програмен период в Наредбата за подпомагане на биологичното земеделие наложихме тавани, в което едно биологично стопанство може да стои в преход, но не то да стои в преход четири или пет години и да получава по-висока ставка“.
 
Назначеният преди месец изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“ Живко Живков също взе участие в пресконференцията на служебното  ръководство на МЗХ. По думите му предстои сформиране на втора работна група с бенефициенти и браншови организации, във връзка с двете мерки.
 
„Миналият четвъртък се бяхме събрали на работна група, на която присъстваха голям брой браншови организации. Те поставиха въпроса и изразиха съгласие, че трябва да се работи в насока да съберем необходимите средства и да изпълним ангажимента по мярка 10 и 11 до края на периода. Възможно е да увеличим контролите и да смъкнем ставките по различните схеми, за да може в крайна сметка да се изпълни желанието им, да си поемат ангажимента и да го изпълнят“, обясни Живков.
 
Чрез сформиране на работни групи или не, напрежението в бранша не спира да расте. Цялата ситуация доведе до пълно объркване сред земеделците и то в разгара на кампанията.
 
 
Миналата седмица обединени в исканията си животновъди от четири сдружения излязоха на протест край Сандански и затвориха главния път Е-79. 
 
Емоционалните изблици на земеделци не спряха до тук. След среща със служебния министър Христо Бозуков вчера, Бойко Синапов, председател на Националната асоциация на животновъдите коментира за Фермер.БГ, че в сряда, 22 март, животновъди излизат на протест пред аграрното ведомството и няма да спрат, докато исканията им не бъдат удовлетворени.
 
Фермер.БГ изпрати запитване до настоящото ръководство на МЗХ с искане да получи официален документ с данните, които бяха представени пред медиите и земеделските производители. Очакваме отговора им.