Близо 9 млн. евро ще бъдат изплатени на България заради разходи, извършени от Разплащателната агенция (РА) за месец юни 2019 г. 

Оценка на ЕК: ОСП успешно подкрепя доходите на фермерите

Това стана ясно след проведено гласуване, по време на заседание на Комитета по селскостопански фондове, което се проведе на 19 юли 2019 г. в Брюксел.

Общата сума, която страната ни ще получи е в размер на 8 989 009 евро.

По време на заседанието държавите членки дадоха положително становище по проекторешение за изпълнение на Комисията относно месечните плащания по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ). То касае разходите, извършени от разплащателните агенции на държавите членки за месец юни 2019 година. 

На заседанието също беше гласувано, с положителен вот, решение за изпълнение на Комисията относно уравняване на сметките на българската разплащателна агенция Държавен фонд „Земеделие“, по отношение на разходите, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), за последната година на изпълнение на програмния период на ЕЗФРСР 2007-2013 г. (16 октомври 2014 г. - 31 декември 2015 г.). Приетата сума за уравняване за България възлиза на 788 244 802 евро.