За да подкрепи фермерите в условията на невиждана инфлация, военна несигурност и последствията от Ковид пандемията, Европейската комисия (ЕК) взе няколко решения за гарантиране на продоволствената сигурност.

Вижте ставката по СПП

Ще бъдат разпределени 500 млн. евро за директна подкрепа на земеделските производители, включително като се използва Антикризисният фонд. Те ще са предназначени за секторите, най-засегнати от по-високите разходи за суровини и затварянето на експортните пазари. Страните членки могат да допълнят тази подкрепа с до 200% с национални средства.

Позволява се на държавите от ЕС да плащат предварително по-високи нива на директни плащания по ОСП, за да могат фермерите да се справят с трудностите с паричния поток наесен.

Въвеждат се мерки за защита на пазара в подкрепа на сектора на свинското месо заради трудната ситуация, в която се намира.

Временно се позволява производството на култури върху земя, оставена под угар, като същевременно се запазват пълните зелени плащания на земеделските производители.

Допуска се гъвкавост в изискванията за внос на фуражи, за се облекчи натискът върху този пазар. 

Предлага се нова, самостоятелна, временна кризисна рамка, която ще обхваща земеделските производители, производителите на торове и рибарския сектор. Тя ще бъде под формата на подкрепа за осигуряване на ликвидност и увеличени разходи за газ и електроенергия. 

Тази рамка позволява помощ, включително с преки безвъзмездни средства, за производители, засегнати от увеличените разходи (по-специално фуражи и торове), както и за енергоемки предприятия (като производители на торове и преработватели).