Държавите членки да си поставят амбициозни цели, свързани с екологията в своите стратегически планове. За това прикани Европейската комисия (ЕК) на онлайн заседание на Експертната група по хоризонтални въпроси на ОСП.

В новата ОСП ще има и социална условност

Брюксел настоява земеделските министерства да приложат интегриран подход и ясно да откроят връзката на екологията с останалите политики, прилагани в страната, посочват в последния си бюлетин за ОСП от нашето агроведомство.

По време на срещата бяха разгледани четири от целите на Зелената сделка, свързани с ОСП, а именно:

•    увеличение на биологичното земеделие;
•    намаляване на загубата на хранителни вещества;
•    повишаване на богатите на биоразнообразие особености на ландшафта;
•    осигуряване на високоскоростен интернет в селските райони. 

Въпреки че препоръките на ЕК за изготвянето на стратегическите планове са пожелателни, накрая Брюксел ще направи оценка дали те са достатъчно амбициозни, за да постигнат целите на Зелената сделка на ниво ЕС. Така че измъкване няма. 
 

Следете темата и на cap4us.agri.bg