По предварителни данни на Националнния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на месец декември 2013 г. намаляват с 57.1 хиляди или с 2.5% спрямо края на септември 2013 г. като достигат 2.21 милиона. Спрямо края на третото тримесечие на 2013 г. най-сериозно намаление на наетите лица се наблюдава в три икономически дейност, сред които на второ място е „Селско, горско и рибно стопанство“, където намалението на наетите лица е с 9.4%.

 

Изследването на НСИ обхваща и нивото на средната брутна месечна работна заплата. Данните на института показват, че за месец октомври 2013 г. средната месечна работна заплата е 820 лв., ва ноември – 818 лв., а за декември – 846 лв. През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната месечна работна заплата нараства с 3.1% спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. като най-голямо е увеличението на заплатите в аграрния сектор – с 10.4%.

 

Преглед на разбивките по тримесечия показва, че средната работна заплата в аграрния сектор през четвъртото тримесечие на 2012 г. е била 628 лв. През третото тримесечие на 2013 г. средната заплата в селското стопанство е нараснала до 695 лв., но към края на миналата година е паднала с 2 лева до средно ниво от 693 лв.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!