През 2018 г. броят на стопанствата с обработваема земя в Полша е около 1 425 хиляди. т.е. с 1,4% повече в сравнение с година по-рано, съобщава GUS, позовавайки се на резултатите от проучването "Ползване на земята и засети площи през 2018 г.", пише Farmer.pl.

ОСП работи за нас: Перспективи и добри практики чрез инструментите на ОСП

15 милиона хектара са частни стопанства, а 1,3 милиона хектара са стопанства на юридически лица. Три четвърти от стопанствата са с големина от 1 до 5 ха.

Според изчисленията през 2018 г. земеделските стопанства заемат 16,4 млн. ха земя. Частните земеделски стопанства разполагат с около 15,1 млн. ха земя, а земеделските стопанства на юридически лица - около 1,3 млн. ха обща площ.

Според Централната статистическа служба резултатите от юнското проучване на земеделските стопанства с оглед използването на земята и засетите площи отразяват прилагането на Общата селскостопанска политика, както и промените в икономическата ситуацията в селското стопанство.