За последните пет години земеделските производители в Разградско са получили финансова подкрепа в размер на 435,6 млн. лв., като 51 млн. лв. от тях са по инвестиционни мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), каза зам.-министърът на земеделието Вергиния Кръстева на среща с производители в Разград.

Кошерите в Търговищко се множат

Данните сочат, че през 2018 г. селското стопанство е формирало близо 14% от Брутната добавена стойност от всички сектори на икономиката на областта. Това й отрежда второ място по този показател в Северен централен район, след Силистра.

От животновъдния сектор в област Разград най-силно развити са птицевъдството и свиневъдството. През 2018 г. тук се отглеждат близо 18% от общия брой птици в страната и над 6% от общия брой свине. 

В рамките на периода 2014–2018 г. значително нараства броят на отглежданите пчелни семейства – с близо 51%, птици – с над 49%, и свине – с 12%, стана ясно по време на срещата. 

Присъстващите около 200 фермери се запознаха с новостите около приемите по ПРСР през тази година, както и с възможностите за увеличаване на биосигурността в стопанствата.

В Индикативната програма за 2020 г. са предвидени целеви приеми по няколко подмерки: подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки“, 5.2 „Инвестиции за възстановяване на селскостопанския производствен потенциал“ и 6.3 „Стартова помощ за малки земеделски стопанства“.