Увеличава се броят на браншовите организации, които се легитимират в Министерството на земеделието и храните. На интернет страницата на институцията вече е публикуван актуализиран списък на организациите, подали информация, съдържаща обстоятелства по регистрация – броят им вече е 53, при 43 преди седмица. Все още в списъка не фигурира нито една пчеларска браншова организация.

Фермер.БГ публикува пълния списък на легитимиралите се браншови организации:

1. Национална асоциация на животновъдите и земеделците- Струма 2012
2. Национална асоциация на земеделците и животновъдите – Пирин 2009
3. Сдружение с нестопанска цел на животновъдите от Югозападна България-Сандански2005
4. Сдружение на земеделските производители и стопани- Област Кюстендил
5. Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България
6. Асоциация на земеделските производители в България
7. Съюз на оризопроизводителите в България
8. Национална асоциация на млекопреработвателите
9. Национална асоциация на картофопроизводителите
10. Гаранционен фонд „Зърно”
11. Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010 г.
12. Национално сдружение на цветарите
13. Сдружение на производителите на растителни масла и маслопродукти в България
14. Българска асоциация на фермерите
15. Асоциация на производителите и преработвателите на памук от хасковски регион
16. Национален съюз на земеделските кооперации в България
17. Асоциация на млекопреработвателите в България
18. Българска асоциация биопродукти
19. Съюз на птицевъдите в България
20. Национална асоциация на зърнопроизводителите
21. Регионална животновъдна асоциация – Сливен
22. Федерация на хлебопроизводителите и сладкарите в България
23. Асоциация на месопреработвателите в България
24. Национален съюз на говедовъдите в България
25. Българска асоциация на търговците на зърно и фуражи
26. Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци
27. Професионална организация на производителите на водоплаващи в България
28. Асоциация „Български пипер”
29. Животновъдно сдружение „Стария Балкан” - Карлово
30. Асоциация на млекопроизводителите „Тракия милк“ – Пловдив
31. Българска асоциация на производителите на оранжерийна продукция
32. Регионална животновъдна асоциация – Северозапад
33. Асоциация на животновъдите в Странджа
34. Национална овцевъдна асоциация
35. Продуктов борд за яйца, птиче и заешко месо
36. Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ
37. Българска асоциация на билкарите и гъбарите
38. Сдружение „Браншова камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари в България
39. Съюз на лесовъдите в България
40. Съюз на овощарите в България
41. Добруджански овощарски съюз
42. Регионален съюз на производителите на плодове и зеленчуци
43. Съюз на овощарите в Хасковска област
44. Съюз на гъбопрозиводителите в България
45. Съюз на българските мелничари
46. Национална асоциация на младите фермери в България
47. Съвет на българските аграрни организации
48. Съюз на ветеринарните лекари в България
49. Асоциация за използване на информационните технологии от земеделските производители в България
50.  Съюз на производителите на комбинирани фуражи
51.  Асоциация на свиневъдите в България
52.  Асоциация на индустриалното свиневъдство в България
53.  Сдружение на производителите на овощен посадъчен материал
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!