Остарялото определение „възраст“ за месото от едър рогат добитък поставя британската месна индустрия в значително по-неблагоприятно положение в сравнение с птицевъдството и свиневъдството, смятат хора от отрасъла.

Схема за намаляване на емисиите в животновъдството. Защо не?

Фермерите, занимаващи се с производството на птиче и свинско месо, могат да продават продукцията си преди животните да са достигнали пълноценна зрялост.

При това месото все още може да се класифицира като свинско или пилешко, а не както месо от прасенца или пиленца, пише изданието farminguk.com.

С говеждото не е така, тъй като месото, получено от едър рогат добитък до 12-месечна възраст се класифицира като телешко, пояснява британската Национална асоциация на говедовъдите (NBA).

Необходимо е обновяване на нормативните дефиниции в сектора с цел отразяване на подобренията в производствените системи и генетиката, смята браншовата организация, като се надява, че от тази промяна ще спечелят и фермерите.

Усъвършенстваните производствени системи в наши дни позволяват едрият рогат добитък да достига възраст за клане далече преди 12-месечната отметка, но се налага доотглеждане, за да се продаде месото като говеждо.

Във връзка с това NBA иска да се понижи „възрастта“ на животните за добив на телешко месо до 8 месеца.

Изпълнителният директор на Асоциацията Крис Мелън напомня, че регламентът за организация на пазара на говеждо и телешко месо е приет от ЕС още през 1968 г., въвеждайки разлики между възрастните крави и телетата.

Това е направено не за информация на потребителите, а за да се регулира плащането на субсидии, които вече не съществуват, но остарелите дефиниции са останали.

По думите на Мелън в много системи за производство на едър рогат добитък има готовност за клане на животни преди навършването на 12-месечна възраст, а възможността за реализиране на месото по-рано ще увеличи рентабилността на месната промишленост във Великобритания. Изчисленията говорят за милиони лири на годишна база, независимо от породата.

Това би повишило печалбите на фермите, тъй като се намаляват разходите за фураж, постилки и заплащане на работната ръка. Освен това би увеличило оборота на едър рогат добитък и би помогнало на фермерите да увеличат производството и печалбите.

Допълнително преимущество ще бъде понижаването на парниковите газове на глава добитък, казва още експертът.