Новата експериментална схема на британското правителство за привличане на работници-мигранти, неживеещи в страните от ЕС, бе подложена на критика от страна на производителите на горски плодове, плодове и зеленчуци, информира farminguk.com.

Япония връща младите във фермите чрез дронове

Фермерите са възмутени, че от програмата могат да се възползват само 2500 души на година. Цифрата 2500 ще има нищожно малък ефект при сегашния дефицит на работна ръка, който изпитват британските ферми, възмущават се овощарите.

Ежегодишната потребност от работници в овощарството възлиза на 60 000 души. От тях само горски плодове събират 29 000 души. При съществуващия дефицит на служителите са ни необходими не 2500, а 10 000, а защо не и 20 000 души, допълват местните фермери.

Реакцията им е напълно разбираема. Всяка година британците, работещи в агросектора, намаляват с 4%. Производството на горски плодове на свой ред расте и то с 8% на година.

Фермерите искат от правителството да им осигури поне 11 500 сезонни работници до 2021 година, иначе реколтата ще гние по полетата, както се случи тази година.

Пилотната програма ще стартира през пролетта на 2019 г. и ще продължи до края на декември 2020 г. Тя ще бъде под ръководството на Министерство на вътрешните работи.