Британският стартъп LettUs Grow получи грантове на стойност близо 1 милион паунда. Това ще му позволи да разшири мащабите на своята дейност и да получи достъп до бързоразвиващия се световен пазар на устойчиви технологии за земеделие, чиято цел е да се осигури продоволствена безопасност в условията на климатични промени, пише изданието farminguk.com. 

Топ 5 популярни хора, инвестирали в агросектора

До 2050 г. човечеството трябва да увеличи производството на хранителни продукти със 70%, за да бъдат изхранени над 9 млрд. души. 

Компанията LettUs Grow заявява, че съществуващите методи за селско стопанство няма да са достатъчни, за да се нахрани популацията от хора, тъй като количеството на достъпните земеделски земи ще намалее с 25% поради влошаване на качеството на почвата и нестабилния климат. Наред с това повечето „пресни“ храни ще се внасят извън сезона, често изминавайки стотици километри, за да достигнат до потребителите. Това ще доведе до колосални загуби на готова продукция по веригата на доставките. 

За да помогне за разрешаването на този проблем, стартъпът е разработил патентована система за аеропоника. Тя позволява да се отглеждат култури 70% по-бързо, сравнено със съществуващите днес решения за производство на листни зеленчуци, салати и др. Освен това пестициди не се използват. 

При аеропониката корените на растенията се намират не в почва, а в гъста мъгла, която води до по-бързи темпове на развитие, сравнено с методологията на хидропониката. Оттук е последователна и предсказуема реколтата, намалено е  с 95% използването на вода, сравнено с отглеждането на открито. 

Чарли Гай, съучредител и управляващ директор на LettUs Grow, казва, че благодарение на финансирането от държавата и частния сектор, компанията ще може да предложи на пазара иновационни продукти и ще създаде едно от най-технически усъвършенстваните средства за градско земеделие в света.