Браншови организации от селскостопанския сектор излязоха с общо становище относно прилагането на Общата селскостопанска политика и в частност на Схемата за подпомагане на малките земеделски стопанства в новия програмен период, предаде Фермер.БГ.

Над десет браншови организации, участващи в дебата, иницииран от НАЗ, се обединиха около мнението, че малките земеделски производители трябва да бъдат подпомагани, но само и единствено, ако те са реални земеделски производители. Участниците в дискусията се обединиха около три основни точки относно прилагането на ОСП:

На първо място браншовиците изразяват недоволство от начина, по който до момента се вземат решения по отношение на прилагането на ОСП в България.
[news]
На второ място от бранша настояват всяко подпомагане в аграрния сектор да е насочено единствено и само към земеделски производители от „светлия сектор“ - т.е. реални земеделски производители.

Освен това на дискусията беше прието, че трябва да се предизвика национален дебат, на който от МЗХ да разяснят начините за прилагане на схемите за подпомагане на земеделските производители за новия програмен период.
 
Общото становище ще бъде разпратено днес до всички земеделски институции и медиите.

По време на дискусията, беше отправено предложение да се изработи и проектонаредба за прилагането на схемата за подпомагане на малки земеделски производители.

По време на дискусията нямаше представители на Министерство на земеделието и храните.

В дебата участваха представители на следните браншови организации: Националната асоциация на зърнопроизводителите, БАТА АГРО, Българска асоциация Биопродукти, Национален съюз на говедовъдите в България, Национално сдружение на малките семейни ферми и преработватели, Национална селска мрежа, Национална овцевъдна асоциация, Национален съюз на градинарите, КТ Подкрепа, Фондация Биоселена, Българско дружество за защита на птиците, Център за иновативно земеделие, БАКЕП, БТПП.


 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!