Авторитетно писмо с подписите на 22 браншови организации и синдикати в селското стопанство и преработвателния сектор настоява пред премиера Бойко Борисов и Народното събрание за въвеждане на по-ниска ставка по данъка върху добавената стойност (ДДС) за храните.

Министерство срещу по-ниския ДДС: Опасно е, ставката ще скочи на 24%

Писмото е поредното с такова искане, като представя подробно нови аргументи за намаляване на данъка за първичната селскостопанска продукция, както и за преработените храни, като привежда редица примери от опита на страните членки на ЕС и у нас. Документът е придружен с презентация и писмо от Националната агенция за приходите (НАП) от 2017 г. за ползите от обратното начисляване на ДДС в сектора на зърнопроизводството.

Новата позиция е подписана от представители на сдружения в различни браншове в растениевъдството и животновъдството, в биологичното производство, мелничарството, месопреработката и други. Те изрично подчертават, че не се стремят към противопоставяне на различни сектори, а желанието им е да се намери най-добрата форма за подкрепа на производителите на храни.

Ето някои от аргументите на браншовиците:

Намаляването на данъчната ставка ще доведе до намаляване на икономическата изгода от неплащането на данъка и заобикаляне на закона.

Спадът на приходите за бюджета от по-ниската ставка ще бъде компенсиран от по-висока събираемост на данъка. Приходите в държавния бюджет като абсолютна сума не следва да намалеят или намалението би било незначително.

Липсват анализи на база данни от Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция Митници, които да доказват тезата за очаквано намаление на приходите в държавния бюджет.

Изчисляването на очакваното намаление на приходите, базирано на статистически данни за потреблението, е крайно неправилно. Обемът на потреблението не означава, че ДДС е  начислен и още по-малко, че е внесен върху този обем.

Във всички страни от ЕС - с изключение на Дания, Естония и Литва, има диференцирана ставка на ДДС за храните като механизъм за поощряване на производството и консумацията на храни, и за поддържане на ценово равнище за крайния потребител.

„Подкрепяме предложението за 9% на ДДС за ресторантьорството и предвид всичко гореизложено ние производителите на храни в България апелираме към Вас, представителите на политическата класа, на законодателната и изпълнителна власт, за въвеждане на намалена ДДС ставка за храни като част от цялостна промяна на концепцията на българското ДДС законодателството относно намалените ставки за някои стоки и услуги с оглед отстраняване на всички негативни ефекти от единната 20 % ставка и конкурентно-способността на българската икономика“, обобщават браншовиците.

Народното събрание гласува на първо четене днес предложението за намаляване на ставката по ДДС за ресторантьорите, кетъринга и доставките на книги от 20% на 9%. Както е известно, Министерството на финансите се обяви против всичките шест проекта за понижаване на данъка.

Аргументът на финансовото ведомство е, че ако те се приемат, бюджетът може да загуби 1,763 млрд. лв. приходи и тогава ще се наложи стандартната ставка по ДДС да се вдигне от 20% на 24% или данъка върху печалбата на фирмите да се увеличи от 10% на 17-18%.