Обсъжданията по новата Обща селскостопанска политика (ОСП) на ЕС продължават на 12 септември 2018 г. (сряда), когато ще се състои следващото работно заседание на „Национален земеделски форум – ОСП след 2020 г.“. Ротационен домакин на форума е Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). 
 
 
„Имаме потвърждение, че министър Румен Порожанов ще присъства на срещата. Очакваме той да ни запознае с хода на преговорите на ниво Съвет на министрите в ЕС  по отношение на новата ОСП. Също така сме поканили и експерти от дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“, които да ни разяснят на какъв етап се придвижват дебатите по хоризонталните въпроси по ОСП“, каза за Фермер.БГ и.д. изпълнителният директор на НАЗ Ася Гочева. 
 
Тя отбеляза, че ще се очакват разяснения конкретно по законодателните предложения на ЕК. Основен фокус на срещата ще бъдат и предварителните условия за подпомагане, които са застъпени в проекторегламента за стратегическите планове. 
„Говорим за изискванията за добрите земеделски и екологични практики, които трябва да се спазват от бенефициерите на плащания на площ.
 
Те са много важни, защото трябва да се прецени имаме ли някакви разлики, което ще очакваме като информация от дирекцията за директните плащания. Ще очакваме да ни кажат какви са новостите, какво се планира от министерството и съответно с колегите да ги разгледаме по-подробно“, посочи Гочева.