Божидар Петков, председател на Българската асоциация на малинопроизводителите, заяви за Фермер.БГ, че производителите разчитат на възможностите за подпомагане на сектора ягодоплодни култури през новия програмен период 2014-2020 г.

 

“И през следващите години за периода до 2020 сектор Плодове и в частност производителите на ягодоплодни култури ще могат да се възползват от различни възможности за подпомагане, както по отношение на директните плащания и допълнителните нови схеми, така и във връзка с очакваната нова Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 година”, сподели Петков.

 

По думите му едни от най-атрактивните и важни за малинопроизводителите мерки са тези, свързани с подпомагането на инвестициите в материални активи по отношение на производство и преработка, мярката за развитие на стопанства и предприятия, както и не на последно място учредяването на групи и организации на производителите.

 

Част от производителите на малини на практика отговорят на условията за малки стопанства, затова те ще разчитат на специалната подпрограма, която ще им даде възможност да не се конкурират с проектите си с големите компании, допълва Петков.

 

“От изключително важно значение за гарантиране на устойчиво развитие на сектор Плодове и в частност малинопроизводство е използване на възможностите, които дава мярката “Учредяване на групи и организации на производители”.

 

Тъй като основната задача на подобни организации е да се приспособят към изискванията на пазара и да предлагат съвместно за реализация продукцията си, използването на подпомагането по мярката би дало нови пазарни шансове на малинопроизводителите и възможности за реинвестиране на по-високите печалби в производството и неговото модернизиране”, категоричен е Божидар Петков.

 

По думите му, предизвикателство за обединените в такива организации фермери ще е установяването и спазването на общи производствени практики и съответно постигането на уеднаквени качествени показатели на продукцията.

 

Но от друга страна, обединяването на производителите в групи или организации ще повиши възможностите им за заемане на по-силни позиции на пазара и по-добри възможности за реализация на произведената продукция, което от своя страна ще доведе до получаване от производителите на първични земеделски продукти на по-голям дял от добавената стойност на крайния продукт.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!