Областна дирекция “Земеделие” Кърджали проведе втора среща на областния експертен съвет по животновъдство, за да избере неговоро тъководство. Присъстваха над сто животновъди от целия регион.
 
След дебати и гласуване за председател на областния експертен съвет по животновъдство бе избран Бойко Синапов, с двама заместници - Васил Петров от Крумовград и Мюмюн Али Юсеин от Ардино. За секретар бе избрана Йорданка Гочева – директор на ОД”Земеделие”.
 
Областният експертен съвет по животновъдство ще провежда информационни кампании, свеждащи до животновъдите параметрите на новия програмен период 2014 – 2020 г., семинари, касаещи всички нови моменти в законодателството, ще свежда до знанието на животновъдите възможностите за кандидатстване по мерките на ПРСР, ще информира фермерите за всички актуални и предстоящи дейности, ще разкрива перспективите за развитие на ефективно пасищно отглеждане на говеда и овце в планинските райони. 
 
Партньори в Областния експертен съвет по животновъдство са Областна дирекция „Земеделие” гр. Кърджали и общинските служби по земеделие, Териториалния областен офис към Националната служба за съвети в земеделието, Областна дирекция на ДФ „Земеделие”, Областна дирекция по безопасност на храните, Регионалния център към Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството и животновъди от различните направления в област Кърджали. 
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!