Работен семинар за принципите на интегрирано управление на вредителите при земеделските култури се проведе в Монтана, информира Радио Видин. "С влизането на директивата за устойчива употреба на пестицидите, изискванията към земеделците ще се повишат", каза лекторът Добринка Павлова, от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

 

Тя допълни: "По отношение на интегрираното управление на вредителите задължителните изисквания, които ще се прилагат най-общо казано са: спазване на сеитбооборот, използване на устойчиви сортове, сертифициран посадъчен материал, правилно торене, правилна растителна защита". Новите изисквания вече се спазват от земеделците, но те стават задължителни от 1 януари 2014-та година.

 

"Изискванията не са нещо ново. Просто Европейският съюз прави някои от тях задължителни от началото на 2014 година. И нашата цел е да запознаем земеделските производители какво за тях става задължително", допълни Добринка Павлова.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!