Тази година се очаква фермерите в Европейския съюз да отглеждат бобови култури на по-големи площи от всякога преди. По първоначална оценка на ЕК те ще бъдат рекордни - 2,754 милиона хектара, с 3,5% повече, отколкото година по-рано, съобщава Scheizer Bauer. 

Нови сътресения за световния износ на зърно

От прогнозните данни става ясно още, че 1, 098 милиона хектара от тези площи ще бъдат със соя, което ще съответства на ръст от 10,3% в сравнение с предходната година и нов рекорд. По-специално фермерите във Франция и Хърватска вероятно ще разширят отглеждането на най-важната маслодайна култура в света. За Германия се предвижда рекордна площ от 53 000 хектара, с 8000 хектара повече от миналата година.

Експертите от Брюксел обаче останаха доста под прогнозата на Асоциацията на търговците на зърно в ЕС (COCERAL), която няколко дни по-рано оцени площите със соя в съюза на 1,194 млн. хектара. Освен това се очаква увеличение на площите със сладка лупина с 5,7% до 240 000 хектара. За разлика от това, отглеждането на фуражен грах вероятно ще бъде ограничено с 3,5% до 931 000 хектара. 

Приемайки средни добиви, Комисията на ЕС оценява тазгодишната реколта от бобови култури на общо 7,108 милиона тона. Това ще доведе до ръст от над 12% в сравнение с година по-рано. По-конкретно, за соята се предвижда производство от 3,128 милиона тона (ръст с почти 11% спрямо 2023 г.). По-оптимистичната прогноза на COCERAL е 3,272 милиона тона соя. Европейската комисия оценява производството на соя в Германия на 142 000 тона (с 20 000 тона повече от предходната година). 

По отношение на производството на боб и сладка лупина в ЕС се очаква ръст от 10,9% до 1,338 милиона тона и 3,5% до 360 000 тона в сравнение с 2023 г. Ръст на производството се прогнозира и за фуражния грах – въпреки очакваните ограничения на площта: с 16,7% до 2,282 милиона тона.

Прогнозите на ЕК илюстрират положителна тенденция, но не и промяна на парадигмата в културите, предпочитани от фермерите, когато се разглеждат техните стратегии на отглеждане. Според специалисти е необходима по-добра комуникация с потребителите и стимулиране на устойчивите сеитбообороти с оглед опазването на климата. 
Вижте още:

Споделен опит: Как но-тилърът Ханс Гнауер намали тройно употребата на глифозат?

Задават се нови времена за световната зърнена търговия

Междинни култури и дерогация по ДЗЕС 8: Насоки за изпълнение на изискванията