Ако очаквате затруднения при изплащането на банков кредит, само след седмица ще получите детайлна информация по какъв начин ще може да отложите вноските си във връзка с извънредното положение срещу коронавируса COVID-19.

Правила и работа по време на криза - всичко на едно място

Това стана ясно днес от съобщение на Българската народна банка (БНБ). С решение на Управителния съвет на БНБ от търговските банки се изисква да предложат за утвърждаване в срок до 5 работни дни единен проект на правила за частен мораториум върху плащанията по банкови кредити във връзка със ситуацията с COVID-19.

Правилата за частен мораториум ще важат както за кредитите на граждани, така и за фирмените кредити.

БНБ: "На 3 април 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните в Европейския банков орган (ЕБО) Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02), за което уведомихме ЕБО. Насоките са публикувани на интернет страницата на ЕБО."

От централната банка обясниха, че мораториумите върху плащания по банкови кредити могат да бъдат ефективен инструмент при краткосрочни ликвидни затруднения на клиентите на банките.

Много фирми и граждани биха изпитали такива затруднения, ако работата им бъде ограничена или преустановена в резултат от мерките срещу COVID-19, подчертаха от БНБ.

Това от своя страна може да се отрази неблагоприятно и върху кредитните институции, доколкото при съществуващата регулаторна рамка отложените или прекратени плащания по отпуснати кредити водят до допълнителни разходи и капиталови изисквания в банките.

ВИЖТЕ НАЙ-ВАЖНИТЕ НОВИНИ

Ето защо насоките на Европейския банков орган въвеждат временен принцип, че мораториумите върху плащания по банкови кредити не водят до прекласифициране на експозиции под формата на преструктуриране или неизпълнение при условие, че мерките са основани на национално законодателство и са договорени и прилагани на ниво банков сектор.

Изготвените от банките правила - след одобрението им от БНБ, ще предоставят за периода на тяхното действие гъвкавост на банките да предлагат на техните клиенти облекчения по плащания по банкови кредити.

Детайли за облекченията за граждани и фирми ще бъдат оповестени с публикуването на правилата за частния мораториум, допълниха от БНБ.

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

„Зелени коридори“ - ще има ли недостиг на плодове и зеленчуци?

Как да преживеете пандемията, ако сте зеленчукопроизводител

Фермерите продължават работа с едно наум