След продължително заседание, продължило повече от 5 часа, Административният съд във Варна се приближи с още една крачка към разрешаване на съдебния спор по делото, заведено от „Русгеоком“ срещу решението на РИОСВ-Варна, с което се отказва проучване и добив на природен газ в Добричка област.

Очаква се нова експертиза по делото срещу добива на газ в Добруджа

Магистратите приеха една от най-важните експертизи – здравно-екологичната, представена и изготвена от д-р Д. Томов. В продължение на 5 часа вещото лице отговаря на въпросите на страните и съдията-докладчик по делото, съобщиха от пресцентъра на Варненския административен съд. До момента по искане на страните съдът е изслушал и приел екологична, комплексна съдебно-техническа експертиза и тройна съдебно-екологична експертиза, изготвени от вещи лица. С това приключват заседанията по делото, започнало в началото на 2018 г. 

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в разумен срок, след представяне на становищата на страните по делото, за изготвянето на които те имат 1 месец.  

Поради високия обществен интерес към делото, с разпореждане на съдия Елена Янакиева, заинтересованите граждани имаха възможност да наблюдават паралелно заседанието на живо излъчване с картина и звук в съседна зала. Преди това жители на Добричка и Варненска област се събраха пред сградата на Административния съд, за да демонстрират още веднъж позицията си за опазване на почвите и водите на Североизточна България. 

„Експертизата на доктора беше откровено признание на опасностите за здравето“, съобщи Синтия Недялкова, която беше една от общо шестимата допуснати да следят хода на делото. „Около 50 човека пред съда казаха, че е невъзможно да се реализира такава несправедливост като лишаването на четвърт България от вода и поминък! В крайна сметка след 5 часа дебати, съдията определи срок от месец за писмени бележки на страните и още месец след това за произнасяне на решението на съда! Господ е с нас, защото ние сме в правото си на пълноценен живот!“, допълва още дамата.