Ваксинирани са 584 животни срещу заболяването антракс в село Млада гвардия, община Ветрино, област Варна. 239 говеда, 224 овце, 106 кози и 15 еднокопитни животни.  Използвана е жива ваксина и животните ще придобият имунитет след една седмица. През този период остава забраната животните да не бъдат извеждани на паша. Забранено е клането на животните в следващите 15 дни. С помощта на Гражданска защита е извършена повторна дезинфекция на двата животновъдни обекти, в които са констатирани умрелите животни.


Досега в селото не е имало регистрирано огнище на антракс и затова не е извършвана ваксинация. При наличие на антракс животните се ваксинират в продължение на 30 години.


В село Млада гвардия  няма нови заболели и умрели животни.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!